Wczoraj w Częstochowie rozpoczęliśmy rekolekcje ewangelizacyjne z siostrami zakonnymi z wielu zgromadzeń w Polsce oraz spoza jej granic.

Jako Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji będziemy do niedzieli towarzyszyć im w wielkopostnych ćwiczeniach duchowych opartych na słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego, dzieleniu się wiarą i przeżywaniu radości bycia razem.

Wczorajszy wieczór był czasem zatrzymania się nad tajemnicą powołania i powrotu do momentu powołania. Miłość Boga uprzedza wybór powołania i to doświadczenie pozwala nam odpowiedzieć miłością na miłość Boga. Dziś natomiast, w łączności z Kościołem wezwanym przez pp. Franciszka do celebracji sakramentu Miłosierdzia, będziemy przeżywać spowiedź oraz pielgrzymkę do Bramy Miłosierdzia.