SPOTKANIE MISJONARZY MIŁOSIERDZIA Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM
Rzym, 8-11 Kwietnia 2018

 

PROGRAM

SOBOTA 7 KWIETNIA (opcjonalnie)
16.00 – 18.00 Czuwanie modlitewne. Spowiedź prowadzona przez Misjonarzy Miłosierdzia

NIEDZIELA 8 KWIETNIA II Niedziela Wielkanocna bądź BożegoMiłosierdzia
(Miejsce: Plac Świętego Piotra)

10.30 Msza Święta pod przewodnictwem Papieża Franciszka, koncelebrowana przez Misjonarzy Miłosierdzia

PONIEDZIAŁEK 9 KWIETNIA

Rano
10.00 Modlitwa

10.30 Katecheza: “Pojednanie: sakrament miłosierdzia”

11:45 Świadectwa wybranych Misjonarzy Miłosierdzia

12:30 Przerwa obiadowa

Popołudnie (w grupach językowych)
14.30 Spowiedź prowadzona przez Misjonarzy Miłosierdzia

15.30 Katecheza: “Grzech i miłosierdzie w życiukapłana”

16.15 Adoracja eucharystyczna

17:00 Msza Święta

WTOREK 10 KWIETNIA

9:45 Modlitwa

10:00 Wystąpienie J.E. Ks. AbpaRino Fisichelli,PrzewodniczącegoPapieskiej Rady
ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji: “Misjonarz Miłosierdzia według Papieża Franciszka”

11:30 Audiencja z Ojcem Świętym Franciszkiem

ŚRODA 11 KWIETNIA

10.00 Modlitwa

10.30 Wystąpienie J.E. Ks. Abpa Octavio Ruiza Arenasa, Sekretarza Papieskiej Rady
ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji:
“Wskazania duszpasterskie na temat Sakramentu Pojednania”

12:00 Msza Święta i rozesłanie