Poniższa wersja jest wersją roboczą i będzie ulegać zmianie.

Prosimy, śledź uaktualnienia, które będą się pojawiać.

 

Poniedziałek 18 lipca 2016r.

07.00 – Otwarcie biura i przyjmowanie uczestników ICE

07.00 – Rozpoczęcie adoracji Jezusa w kaplicy Najświętszego Sakramentu

16.00-19.00 – Wydawanie gorącego posiłku

19.00 – Zakończenie adoracji Jezusa w kaplicy Najświętszego Sakramentu

19.00-20.00 – Rozpoczęcie ICE w namiocie konferencyjnym – zawiązanie wspólnoty

20.00-21.30 – EUCHARYSTIA rozpoczynająca rekolekcje dla ewangelizatorów

21.30-23.00 – Czas rozmów i wspólnotowego świętowania

 

Wtorek 19 lipca 2016r.

07.00-09.00 – Wydawanie śniadania

08.45-09.00 – Wspólnotowy śpiew uwielbienia

09.00-11.00 – Jutrznia z nauczaniem

11.00-12.30 – Przerwa

12.15-12.30 – Przygotowanie do Eucharystii

12.30-14.00 – EUCHARYSTIA w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji ICE2016

14.00-16.00 – Obiad i sjesta

15.45-16.00 – Wspólnotowy śpiew uwielbienia

16.00-18.30 – Warsztat: Kościół w ewangelizacji

18.30-20.00 – Kolacja

19.45-20.00 – Wspólnotowy śpiew uwielbienia

20.00-22.00 – Uwielbienie i konferencja

 

Środa 20 lipca 2016r.

07.00-09.00 – Wydawanie śniadania

08.45-09.00 – Wspólnotowy śpiew uwielbienia

09.00-11.00 – Jutrznia z nauczaniem

11.00-12.30 – Przerwa

12.15-12.30 – Wspólnotowy śpiew uwielbienia

12.30-14.00 – Liturgia pokutna

14.00-16.00 – Obiad i sjesta

18.00-20.00 – EUCHARYSTIA w bazylice Bożego Miłosierdzia dla wszystkich wolontariuszy ŚDM z kard. St. Ryłko i kard. St. Dziwiszem

21.00-22.30 – Kolacja

 

Czwartek 21 lipca 2016r.

07.00-09.00 – Wydawanie śniadania

08.45-09.00 – Wspólnotowy śpiew uwielbienia

09.00-11.00 – EUCHARYSTIA kończąca rekolekcje z rozesłaniem na ewangelizację

11.00-12.00 – Przerwa

11.45-12.00 – Wspólnotowy śpiew uwielbienia

12.00-13.00 – Szkolenie dla ewangelizatorów (1)

13.00-14.45 – Obiad

14.45-15.00 – Wspólnotowy śpiew uwielbienia

15.00 – Rozpoczęcie adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie w kaplicy adoracji (24h)

15.00 – Uroczysty przemarsz ewangelizatorów do miasta

15.45 – Rozpoczęcie ewangelizacji na 5 scenach w mieście

20.00 – Spotkanie z cyklu Credo (1): o. Gino Henriques (Singapur), Donald Turbitt (USA)

21.00-23.00 – Kolacja

22.00/23.00 – Zakończenie ewangelizacji 5 na scenach

 

Piątek 22 lipca 2016r.

07.00-09.00 – Wydawanie śniadania

07.00-09.00 – Szkolenie dla wolontariuszy

08.45-09.00 – Przygotowanie do Eucharystii

09.00-11.00 – EUCHARYSTIA

11.00-12.00 – Przerwa

11.45-12.00 – Wspólnotowy śpiew uwielbienia

12.00-13.00 – Szkolenie dla wolontariuszy (2)

13.00-18.00 – Obiad

12.00-22.00 – EWANGELIZACJA na 5 scenach w mieście

20.00-22.00 – Spotkanie z cyklu Credo (2): Alan Wright (USA), Albert Galea (Irlandia)

21.00-23.00 – Kolacja

 

Sobota 23 lipca 2016r.

07.00-09.00 – Wydawanie śniadania

07.00-09.00 – Szkolenie dla wolontariuszy

08.45-09.00 – Przygotowanie do Eucharystii

09.00-11.00 – EUCHARYSTIA

11.00-12.00 – Przerwa

11.45-12.00 – Wspólnotowy śpiew uwielbienia

12.00-13.00 – Szkolenie dla wolontariuszy (3)

13.00-18.00 – Obiad

12.00-22.00 – EWANGELIZACJA

21.00-23.00 – Kolacja

 

Niedziela 24 lipca 2016r.

07.00-09.00 – Wydawanie śniadania

09.00-09.30 – Wspólnotowe uwielbienie przygotowujące do Eucharystii

09.30-11.00 – EUCHARYSTIA

13.00-18.00 – Obiad

12.00-22.00 – EWANGELIZACJA

20.30 – Spotkanie z cyklu Credo (3): Charles Whitehead (Anglia), Michelle Moran (Anglia)

21.00-23.00 – Kolacja

 

Poniedziałek 25 lipca 2016r.

07.00-09.00 – Wydawanie śniadania

08.45-09.00 – Przygotowanie do Eucharystii

09.00-11.00 – EUCHARYSTIA

11.00-12.00 – Przerwa

11.45-12.00 – Śpiew

12.00-13.00 – Szkolenie dla wolontariuszy (4)

13.00-18.00 – Obiad

12.00-22.00 – EWANGELIZACJA

20.00 – Spotkanie z cyklu Credo (4): Ulf Ekmann (Szwecja), Andrzej Sionek (Kraków)

21.00-23.00 – Kolacja

 

Wtorek 26 lipca 2016r.

07.00-09.00 – Wydawanie śniadania

08.45-09.00 – Wspólnotowy śpiew uwielbienia

09.00-11.00 – Spotkanie ewangelizatorów z bp. Edwardem Dajczakiem

11.00-16.00 – FESTIWAL MŁODYCH

17.00 – EUCHARYSTIA otwarcia na Błoniach

20.30 – Spotkanie z cyklu Credo (5): bp Edward Dajczak, bp Grzegorz Ryś

21.00-23.00 – Kolacja

 

Środa 27 lipca 2016r.

07.00-08.00 – Wydawanie śniadania

08.00-08.45 – Poranna modlitwa uwielbienia

09.00-12.00 – Katechezy w grupach językowych i Eucharystia w kościołach stacyjnych

21.00 – Okno Papieskie przy ul. Franciszkańskiej 3

20.00-22.00 – Kolacja

 

Czwartek 28 lipca 2016r.

07.00-08.00 – Wydawanie śniadania

08.00-08.45 – Poranna modlitwa uwielbienia

09.00-12.00 – Katechezy w grupach językowych i Eucharystia w kościołach stacyjnych

17.30-19.00 – Błonia – ceremonia powitania

20.30 – Przejście pod okno papieskie na Franciszkańską 3

20.00-22.00 – Kolacja

 

Piątek 29 lipca 2016r.

07.00-08.00 – Wydawanie śniadania

08.00-08.45 – Poranna modlitwa uwielbienia

09.00-12.00 – Katechezy w grupach językowych i Eucharystia w kościołach stacyjnych

18.00 – Błonia: Droga Krzyżowa na ŚDM

20.30 – Okno papieskie

20.00-22.00 – Kolacja

 

Sobota 30 lipca 2016r.

07.00-08.00 – Wydawanie śniadania

07.45-08.00 – Śpiew wprowadzający

08.00-09.30 – EUCHARYSTIA w ICE

09.30-11.00 – Drugie śniadanie

10.30 – EUCHARYSTIA papieska z duchowieństwem

11.00 – Zakończenie adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie w kaplicy adoracji

11.00 – Przemarsz do Campus Misericordiae

19.00 – Campus Misericordiae: przejście przez Bramę Miłosierdzia i nocne czuwanie modlitewne

20.00 – 22.00 – Kolacja dla osób pozostających w Kampusie ICE na dyżurach

 

Niedziela 31 lipca 2016r.

10.00 – EUCHARYSTIA Z OJCEM ŚWIĘTYM i posłanie

17.00 – TAURON ARENA: Spotkanie papieża z wolontariuszami

18.00-22.00 – Kolacja w Kampusie ICE

 

Poniedziałek 1 sierpnia 2016r.

Zamknięcie kampusu ICE – wyjazd uczestników