Poznań: Warsztaty „Ewangelizacja młodych w parafii”

0
1437
Warsztaty

Jak pracować z młodzieżą, jak pomóc młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce w Kościele – zastanawiali się uczestnicy warsztatów pastoralnych „Ewangelizacja młodych w parafii” w poznańskiej parafii Chrystusa Sługi. Przeznaczone dla obecnych i przyszłych animatorów przygotowujących młodzież do bierzmowania warsztaty zorganizowały Szkoła Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby” oraz Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

Jak pracować z młodzieżą, zwłaszcza z kandydatami do bierzmowania, by młodzi ludzie otworzyli się na Jezusa, jak pomóc im odnaleźć swoje miejsce w Kościele – zastanawiali się uczestnicy warsztatów pastoralnych „Ewangelizacja młodych w parafii”, które odbyły się w poznańskiej parafii Chrystusa Sługi. Warsztaty przeznaczone są dla animatorów przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania oraz osób, które w przyszłości zamierzają się tego podjąć. Warsztaty zorganizowały Szkoła Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby” oraz Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

Wydarzenie to, na które składały się prezentacje, świadectwa i przykłady różnych form aktywności w pracy z młodzieżą, prowadziła ekipa z poznańskiej parafii Chrystusa Sługi, w której ok. 30 proc. młodzieży po bierzmowaniu decyduje się pozostać we wspólnocie. Jak zauważa w rozmowie z KAI jeden z jej członków, Andrzej Stępka ze Szkoły Nowej Ewangelizacji, przygotowanie do bierzmowania jest dla wielu młodych ludzi ostatnią szansą na przyjęcie Dobrej Nowiny i zaangażowanie się w życie Kościoła.

− Przy ewangelizacji młodych w parafii stoją przed nami konkretne cele: przekazanie kerygmatu, utworzenie parafialnej młodzieżowej wspólnoty czy grupy i uformowanie następców. Ważne jest także budowanie środowiska młodzieży chrześcijańskiej z różnych parafii. Jako Szkoła Nowej Ewangelizacji staramy się to czynić poprzez organizację kilka razy w roku wyjazdów weekendowych i obozu letniego. W tym roku odbędzie się on na przełomie lipca i sierpnia w Pobiedziskach – informuje Stępka.

W warsztatach „Ewangelizacja młodych w parafii” uczestniczyli kapłani, klerycy oraz osoby świeckie z różnych parafii archidiecezji poznańskiej. Przybyło na nie także kilkunastu kleryków V roku z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi z ks. dr. Jarosławem Paterem, dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Łodzi.

− Zdecydowaliśmy się przyjechać na warsztaty, żeby zobaczyć, w jaki sposób możemy wykorzystać te treści w naszej archidiecezji i w poszczególnych jej parafiach, w których będą ci młodzi ludzie pracować w przyszłości jako księża. Myślę, że doświadczenie z różnych części Polski jest cenne, żeby wypracować swój własny model pracy z młodymi – tłumaczy KAI ks. Pater.

Jak zauważa, w obecnej chwili to przygotowanie nie jest satysfakcjonujące, niewiele młodych osób odnajduje się bowiem we wspólnocie Kościoła. Dlatego właśnie trzeba poszukiwać różnych form dotarcia do nich.

− To spotkanie jeszcze bardziej ugruntowało mnie w potrzebie otwarcia się na młodych ludzi, bo – jak mówił św. Jan Paweł II – młodzi to nie tylko przyszłość świata, ale także przyszłość Kościoła. Od ich jakości życia będzie zależała jakość wspólnoty Kościoła, którą razem tworzymy – podkreśla dyrektor Wydziału Katechetycznego łódzkiej kurii.

Poznańska SNE „Wspólnota św. Barnaby” wchodzi w skład Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji oraz jest członkiem ACCSE 2000 − Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Nowej Ewangelizacji. Prawną ramą działalności szkoły jest Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby” erygowane w 2002 r.

bt / Poznań

 

___________________________________
Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl