Poznań: II Forum Ewangelizacyjne

0
1642

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, pod hasłem „Wy dajcie im jeść” (Mt 14, 16), odbyło się II Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej. Uczestniczyło w nim blisko 700 osób. Wydarzenie to miało pokazać, że każda parafia może być jednocześnie parafią ewangelizowaną i ewangelizującą.

Jak stwierdził w rozmowie z KAI ks. dr Waldemar Szlachetka z Referatu ds. Ewangelizacji poznańskiej Kurii, a jednocześnie moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE) „Wspólnota św. Barnaby” i jeden z organizatorów Forum, w Kościele dzieje się bardzo wiele dobrych rzeczy, również w archidiecezji poznańskiej. – I to chcieliśmy w czasie Forum pokazać. Nie miało ono jednak tylko charakteru intelektualnego czy praktycznego, ale przede wszystkim wymiar duchowy. Sami musimy mieć bowiem doświadczenie bliskości z Jezusem, doświadczenie wiary, by móc podejmować ewangelizację – zauważył ks. Szlachetka.

Stąd oprócz konferencji, uczestnicy Forum modlili się razem wielbiąc Boga. Na Targach zorganizowano również kaplicę, gdzie cały czas wystawiony był Najświętszy Sakrament i gdzie zawsze ktoś czuwał na modlitwie. Punktem centralnym wydarzenia była natomiast Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego w pobliskim kościele pw. św. Michała Archanioła. Uczestniczył w niej, w związku z obchodzonym 8 listopada Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, patriarcha Grzegorz III Laham z Syrii, zwierzchnik Greckiego Katolickiego Kościoła Melchickiego.

W swoim słowie skierowanym do uczestników Forum, metropolita poznański podziękował wszystkim, którzy podjęli zaproszenie i wzięli udział w tym wydarzeniu. − Sami kapłani nie są bowiem w stanie poprowadzić dzieła ewangelizacji, które wy jako świeccy podejmujecie pośród swoich codziennych czynności, w środowiskach, w których żyjecie i pracujecie. Wszyscy mają powołanie kapłaństwa powszechnego, a co za tym idzie uświęcania świata i skierowania go ku większej chwale Boże – mówił arcybiskup.

Podczas bloku konferencji prelegenci przybliżyli czym w ogóle jest ewangelizacja i co powinno po niej nastąpić. Bp Damian Bryl, przewodniczący Wydziału Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego w poznańskiej Kurii, przypomniał, że zapraszając ludzi do wspólnoty z Jezusem, stajemy się odpowiedzialni za tych, którym głosimy Dobrą Nowinę. − Ewangelizacja prowadząca do wyznania wiary w Jezusa jako Bożego Syna nie jest bowiem kresem, ale początkiem drogi. Trzeba, żebyśmy mądrze towarzyszyli ludziom przez nas ewangelizowanym na ich drodze wzrostu duchowego. A możemy towarzyszyć innym w drodze rozwoju tylko wtedy, jeśli sami się rozwijamy – mówił biskup podkreślając, że we zroście tym pomagają nam wspólnoty. − To duże zaniedbanie, jeśli tylko ewangelizujemy i pozostawiamy ludzi w parafiach samych – stwierdził.

− Pamiętajmy też, że pierwszym dającym duchowy wzrost jest Duch Święty, a naszą rolą jest to, byśmy przede wszystkie pozwolili Jemu działać, byśmy byli otwarci na Jego działanie. Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą – podkreślił bp Bryl.

Jak zauważył z kolei w rozmowie z KAI kolejny z prelegentów, bp Edward Dajczak z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, twórca wielu inicjatyw ewangelizacyjnych, m.in. „Przystanku Jezus”, współczesny człowiek ma dostęp do mnóstwa informacji, w których często nie umie się odnaleźć. − Kiedy czegoś doświadczy, przeżyje, coś stanie się jego własnością, wówczas, jak potwierdzają badania, jego pewność tego doświadczenia jest bliska pewności prawd fizycznych. Z tego też powodu potrzebujemy przede wszystkim świadków Dobrej Nowiny. Natomiast tradycyjny sposób głoszenia Ewangelii, czyli katechizowanie i zakładanie, że człowiek pojawiający się w przestrzeni Kościoła ma wiarę, to kompletnie błędne założenie – tłumaczył biskup dodając, że człowiek ten może być religijny, ale nie ma osobistego doświadczenia wiary, stąd w konfrontacji ze współczesnym światem nie jest w stanie wytrwać przy Chrystusie.

− Dlatego trzeba ludzi wprowadzać w takie bardzo osobiste doświadczenie Chrystusa. A to z kolei musi doprowadzić także do zmiany pewnych form działalności Kościoła. Do tego jednak są przede wszystkim potrzebni ludzie przekonujący innych przez świadectwo swojego życia. To zmusza przeciętną polską parafię czy diecezję do przeorientowania w swoich działaniach. Nie chodzi tu jednak o dostarczanie ludziom jakichś emocjonalnych przeżyć, ale o doświadczenie wiary – wyjaśniał bp Dajczak.

Organizatorzy Forum tak zaplanowali jego przebieg, by mówiąc o metodach ewangelizacji, które przenikają się z duszpasterstwem, przedstawić jednocześnie, jak funkcjonują one w praktyce. Dlatego po części teoretycznej zorganizowano warsztaty, podczas których zaprezentowano ponad dwadzieścia różnych narzędzi wykorzystywanych w ewangelizacji, jak również sprawdzone przez parafie rozwiązania, takie jak np. diakonijny model Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Roczna Szkoła Animatora Młodzieży, ewangelizacja billboardowa, Kino z wartościami czy Niedziela Ewangelizacyjna.

Podczas tego wydarzenia swoimi doświadczeniami w dziedzinie ewangelizacji podzieliło się również dziesięć wybranych parafii archidiecezji. Ich przedstawiciele opowiedzieli o tym, jak np. organizują parafialne kino, kawiarenkę czy koncerty, ale także jak wygląda współpraca między grupami duszpasterskimi czy jakie są owoce Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie.

II Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej zakończyło się późnym wieczorem wspólną modlitwą uwielbienia, podczas której proszono także Boga m.in. o rozpalenie ducha i mądrości w ewangelizacji.

Podmiotem wykonawczym Forum była poznańska Fundacja Pro Publico, wspierająca parafie w ich działalności duszpasterskiej, oraz Szkoła Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”.

bt / Poznań

___________________________________
Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl