Powstała Przemyska Rada ds. Nowej Ewangelizacji

0
1682

W archidiecezji przemyskiej powołana została Przemyska Rada ds. Nowej Ewangelizacji. W jej skład wchodzi 18 osób: księża, siostry zakonne i świeccy.

Pierwszym zadaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kongresu Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w Przemyślu od 26 maja do 2 czerwca.

– Pierwszy kongres ma na celu spojrzenie na rzeczywistość nowej ewangelizacji, na to jak poszczególne ruchy, stowarzyszenia czy parafie mogą się odnaleźć w tym dziele. Tam zostaną opracowane cele i działania – mówi ks. Mariusz Ryba, przewodniczący Rady i moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Przemyskiej.

Kapłan zauważa, że punktem wyjścia do nowej ewangelizacji jest Sobór Watykański II, podkreśla jednak, że ewangelizacja nie wynika z trudnej sytuacji w Kościele i świecie, ale z wiary i posłannictwa Jezusa Chrystusa.
Abp Józef Michalik w rozmowie z KAI wyraził przekonanie, że rada wypracuje program swojej działalności, ale podkreśla, że pierwszym zadaniem nowej ewangelizacji jest jeszcze lepsze wykonywanie dotychczasowych obowiązków duszpasterskich.

– Nasza zwyczajna praca duszpasterska, jeśli będzie nieco lepiej i głębiej realizowana, to już będzie nowa ewangelizacja. W naszym przypadku i na to wskazywał także papież Benedykt XVI, ważną rzeczą jest byśmy to, co robimy, robili jeszcze lepiej – mówi abp Michalik.

pab / Przemyśl

____________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl