Porozumienie Dyrektorów SNE w Płocku

0
1831

„Przez Jezusa Chrystusa otrzymałeś łaskę i urząd apostolski” (por. Rz 1, 1-7). Tymi słowami rozpoczęła się homilia ks. Artura Sepioło – Przewodniczącego Porozumienia Dyrektorów Szkół Ewangelizacji, które 12 października obradowało w Płocku.

Spotkanie, które zgromadziło ludzi, służących dziełu nowej ewangelizacji w różnych diecezjach w Polsce, rozpoczęło się od wizyty w kurii u ks. bpa Piotra Libery. Dalsza część obrad dotyczyła posługi charyzmatycznej w nowej ewangelizacji oraz wyboru nowego senatu Porozumienia.

Na zakończenie uczestnicy modlili się, by ich wspólne zaangażowanie w głoszenie Ewangelii w Kościele przynosiło trwałe i obfite owoce.