W piątek 23. sierpnia zakończył się 9. Exodus Młodych – ogólnopolskie spotkanie młodzieży w Zwierzyńcu. Był to czas intensywnych rekolekcji pod namiotami, w czasie których nasi uczestnicy mogli nawiązywać relacje z Panem Bogiem i drugim człowiekiem, m.in. dzięki programowi spotkania, w którym znalazły się spotkania w grupach, nabożeństwa wieczorne, Msze Święte, czas na spowiedź oraz konferencje i spotkania z ciekawymi gośćmi. 

Tegoroczne hasło Exodusu Młodych brzmiało: „Oblubienica i Duch”. Zaproszeni goście pomagali uczestnikom zrozumieć dany temat, a także dzielili się świadectwem swojego życia.

Spotkanie młodych rozpoczęliśmy we wtorek zawiązaniem wspólnoty i konferencją wprowadzającą księdza Jarosława Kędry – dyrektora i głównego pomysłodawcy wydarzenia, następnie wspólnie modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Pierwszym gościem naszego spotkania była Ida Nowakowska-Herndon, która dzieliła się z obecnymi świadectwem swojego życia, mówiąc o tym, jak stawiać Pana Boga na pierwszym miejscu – „(…) gdziekolwiek jestem, miejscem, którego szukam, jest Kościół”.

Następnie w mniejszych grupach odbyły się spotkania uczestników ze swoimi animatorami, podczas których młodzi ludzie mogli się lepiej poznać i rozważać podstawowe zagadnienia życia chrześcijańskiego. 

Najważniejszą częścią pierwszego dnia 9. Exodusu Młodych była Eucharystia, której przewodniczył pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej – Ksiądz Biskup Mariusz Leszczyński. Wysłuchaliśmy homilii o tym, co może być przeszkodą człowiekowi w drodze do zbawienia, umocniliśmy się Słowem i Ciałem Pana Jezusa. 

Wieczorem odbył się koncert zespołu Good God, który ewangelizował uczestników oraz przybyłych gości w rytmie reggae. 

Pierwszy dzień Exodusu Młodych zakończyliśmy nabożeństwem połączonym z modlitwą uwielbienia, prowadzoną przez księdza Rafała Jarosiewicza, który otwierał młode serca zgromadzone w Zwierzyńcu na działanie Ducha Świętego oraz modlił się wspólnie z uczestnikami o rozpalenie i doświadczenie przez każdego z nich miłości Boga. 

Kolejne dni 9. Exodusu rozpoczynaliśmy jutrznią. Podczas jednej z nich krótką konferencję skierował do nas ksiądz Piotr Brodziak, przybliżając uczestnikom postać Maryi jako Oblubienicy Ducha Świętego i Kościoła, mówił również o tym, jak ważna jest modlitwa różańcowa.

Środa upłynęła uczestnikom przede wszystkim pod znakiem spowiedzi świętej. Ksiądz Rafał Jarosiewicz – wędrowny kaznodzieja i ewangelizator, który był kolejnym gościem 9. Exodusu Młodych, poprowadził rachunek sumienia oraz wprowadzenie do sakramentu pokuty i pojednania, skupiając się na tym, czym w sposób szczególny zasmucamy Ducha Świętego, a jednocześnie zachęcając do tego, by poznawać prawdę o sobie.

Moment spowiedzi był szczególnie ważny dla młodych ludzi, ponieważ część z nich mogła po raz pierwszy przeżyć tę spowiedź w formie innej niż „standardowa”, w formie rozmowy z księdzem z możliwością opowiedzenia o wszelkich swoich problemach i wątpliwościach. Podczas środowej Eucharystii homilię skierował do nas o. John Bashobora, który w bardzo obrazowy sposób przedstawił zebranym historię zbawienia, a także uczył nas, jak współpracować z Duchem Świętym – „Duch Święty nie jest po to, aby jedynie przychodził. Mamy być z Nim nieustannie w łączności, aby nas aktywował.”

Popołudniowym gościem spotkania młodych był Grzegorz Kasjaniuk, który dzieląc się z młodzieżą swoim świadectwem opowiadał o tym, jak zaakceptować w swoim życiu Boży plan, a także o tym, jak zachować autentyczność i wierności w wierze, wśród ludzi, którzy z jej powodu nas przekreślają. 

Drugi dzień Exodusu Młodych zakończył się muzycznym akcentem – koncertem hip-hopowej formacji Muode Koty. Oprócz ewangelizujących tekstów, członkowie zespołu dzielili się z uczestnikami spotkania świadectwem swojego życia i nawrócenia. 

W czwartek uczestnicy Exodusu Młodych podczas konferencji ks. Bogusława Kowalskiego mogli posłuchać o „czarnym humorze w kościele”, a także ponownie wpatrywać się w postać Maryi, o której opowiadał ksiądz Bartłomiej Garczyński. Po wieczornym koncercie uwielbienia zespołu Exodus 15, młodzi zawierzyli się Matce Kościoła podczas wieczornego nabożeństwa, prowadzonego przez ks. Piotra Spyrę. 

W czasie czterech dni Exodusu Młodych nie zabrakło również czasu na integrację, chwalenie Pana Boga tańcem, a także rozwijanie swoich talentów i rozmawianie o pasjach podczas warsztatów tematycznych, wśród których znalazły się m.in. warsztaty bębniarskie, fotograficzne, cukiernicze, ekologiczne, psychologiczne, powołaniowe. 

Dziewiąty Exodus Młodych zakończyliśmy piątkową Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz Michał Maciołek. 

_____________________________

Katarzyna Szlonzak

rzecznik prasowy 9. Exodusu Młodych