Plan IV modułu Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów

0
1228

W niedzielę 8 lutego 2015r., rozpoczynamy IV. moduł, pierwszej edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów w Krakowie. Będzie to ostatnie spotkanie w ramach pierwszej edycji OSE.

 

Informacje organizacyjne:

Rozpoczęcie: niedziela 8 II 2015r.

Zakończenie: piątek 13 II 2015r.

Miejsce: Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów, ul. Zamoyskiego 56; Kraków (w pobliżu Rondo Mateczne).

Proszę zabrać ze sobą: Pismo św.; leki na własne dolegliwości; księża alby i stuły koloru białego oraz identyfikatory które otrzymaliśmy na I. module. KONIECZNIE PROSZĘ ZABRAĆ DOWÓD OSOBISTY! – ze względu na specyfikę ewangelizacji podczas IV modułu.

 

Niedziela:

16.00 – rozpoczęcie przyjmowania gości/uczestników OSE

18.00 – kolacja

19.00 – modlitwa uwielbienia

19.15 – wprowadzenie w moduł IV. (o. Paweł Drobot CSsR)

19.20 – czas dzielenia się uczestników

20.00 – wykład I. ks. dr Jan Miczyński (KUL) Temat: Duchowość Nowej Ewangelizacji

20.45 – możliwość stawiania pytań Prelegentowi ze strony uczestników

21.30 – wprowadzenie biblijne w moduł IV. (bp Grzegorz Ryś)

22.15 – możliwość adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie

 

Poniedziałek:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – jutrznia

07.30 – śniadanie

08.30 – modlitwa wspólnotowa

08.45 – wykład II. bp Grzegorz Ryś

10.00 – przerwa

10.30 – Eucharystia w kościele

12.15 – wykład III. ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk – Głoszenie Ewangelii w kontekście misyjnym.

13.30 – obiad

15.30 – modlitwa wspólnotowa

15.45 – wykład IV. dr hab. Jacek Kurzępa – Komparystyka wyników badań z roku 2013/2014 – Przystanek Woodstock a Przystanek Jezus – postawy, wartości, relacje.

16.45 – zajęcia warsztatowe:

warsztat teologii pastoralnej: Aktualizacja w ewangelizacji, czyli „jak uczynić aktualnym Słowo Boże?
warsztat socjologii: Sposoby oddziaływania na osoby w sytuacjach kryzysów życiowych. Kontakt interpersonalny w sytuacji szczególnej traumy.
warsztat multimedialny: Prawdziwa odpowiedzialność medialna.
warsztat nowych mediów: Aplikacje mobilne w ewangelizacji.
18.45 – nieszpory

19.15 – kolacja

20.00 – c.d. zajęć warsztatowych

22.00 – adoracja Jezusa w NS.

 

Wtorek:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – jutrznia

07.30 – śniadanie

08.30 – modlitwa wspólnotowa

08.45 – wykład V. Michelle Moran (Anglia): Nowa Ewangelizacja – nasza podstawowa misja.

10.00 – przerwa

10.30 – wykład VI. Michelle Moran: Metody Nowej Ewangelizacji.

11.45 – przerwa

12.15 – Eucharystia

13.30 – obiad

15.30 – modlitwa wspólnotowa

15.45 – wprowadzenie w zajęcia warsztatowe Michelle Moran – W jaki sposób budować wizję wspólnoty w działalności ewangelizacyjnej.

18.45 – nieszpory

19.15 – kolacja

20.30 – wieczór wspólnotowy

22.00 – modlitwa wieczorna kończąca dzień

 

Środa:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – jutrznia

07.30 – śniadanie

08.30 – modlitwa wspólnotowa

08.45 – wykład VII. Michelle Moran: Rozeznanie i dialog w Nowej Ewangelizacji.

10.00 – przerwa

10.30 – wykład VIII. Michelle Moran: Uczniowie-misjonarze jako Nowi Ewangelizatorzy.

11.45 – przerwa

12.15 – Eucharystia

13.30 – obiad

15.30 – modlitwa wspólnotowa

15.45 – zajęcia warsztatowe John Jonathan Paul (Malezja): Ewangelizacja wizualna i kryptoewangelizacja. Ewangelizacja w środowiskach gdzie nie można głosić Ewangelii bezpośrednio.

18.45 – nieszpory

19.15 – kolacja

20.15 – zajęcia warsztatowe John Jonathan Paul c.d.: Kreatywność w Nowej Ewangelizacji.

21.30 – modlitwa wieczorna kończąca dzień z adoracją i możliwością spowiedzi św.

 

Czwartek:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – jutrznia

07.30 – śniadanie

08.30 – modlitwa wspólnotowa

09.15 – wykład IX. John Jonathan Paul: Obszary Nowej Ewangelizacji w odniesieniu do islamizacji. Czym jest islam w odniesieniu do chrześcijaństwa? Jak głosić Ewangelię w środowiskach islamizowanych?

10.00 – przerwa

10.30 – wykład X. Katarzyna Jarząbek (Wrocław): Jak formować współpracowników i zespoły współpracowników?

12.15 – Wprowadzenie w ewangelizację bezzpośrednią

13.00 – obiad

13.45 – Ewangelizacja

19.30 – kolacja

20.30 – podsumowanie ewangelizacji, czas świadectw i dzielenia się doświadczeniem

22.00 – modlitwa wieczorna kończąca dzień

 

Piątek:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – Eucharystia z jutrznią bp Adam Wodarczyk (Katowice)

08.15 – śniadanie

09.15 – modlitwa wspólnotowa

09.30 – wykład XI. Bp Adam Wodarczyk: Ruch Światło-Życie jako narzędzie Nowej Ewangelizacji.

10.30 – przerwa

11.00 – wprowadzenie w temat i materiał filmowy

12.45 – podsumowanie IV. modułu i zamknięcie pierwszej edycji OSE (2013-2015)

13.30 – obiad

 

 

Gośćmi IV. modułu OSE będą:

Bp Grzegorz Ryś (Kraków) – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji
Bp Adam Wodarczyk (Katowice) – Biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej; Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
Michell Moran (Anglia) – Odpowiedzialna za Wspólnotę i Szkołę Ewangelizacji „Sion”
John Jonathan Paul (Malezja) – Świecki misjonarz ICPE; pracownik Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji (ICE)
Katarzyna Jarząbek (Wrocław) – Świecka misjonarka ICPE odpowiedzialna za kraje azjatyckie
Pytania do prelegentów

W IV. module OSE podobnie jak w poprzednim, przewidzieliśmy czas na stawianie pytań naszym gościom i wykładowcom. Po każdym wykładzie, czy prowadzonych zajęciach przewidzieliśmy 15 minut na stawianie pytań i dyskusję w kontekście prezentowanego tematu. Korzystajmy z tej możliwości byśmy wzajemnie się ubogacali i tworzyli klimat tych dni.

 

Z wyrazami szacunku, radością na nasze spotkanie i pozdrowieniami od całej Ekipy.

 

 

ks. Artur Godnarski

koordynator OSE