Abp Grzegorz Ryś spotkał się w Łodzi ze 120 uczestnikami pierwszego zjazdu Ogólnopolskiego Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych, tworzącego się przy Zespole Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Byli wśród nich liderzy świeccy, duszpasterze i reprezentanci kilkudziesięciu środowisk które wyrosły na bazie doświadczenia charyzmatycznego, ze wspólnot niezrzeszonych w szerszych strukturach oraz Szkół Nowej Ewangelizacji czy też Odnowy w Duchu Świętym. Zjazd odbył się w sobotę, 25 maja b.r., w jezuickim centrum „Mocnych w Duchu” pod hasłem: „W nurcie łaski: relacje, inspiracja, wsparcie”.

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji odpowiedział na zgłaszane prośby o utworzenie Forum, które będzie platformą porozumienia służącą wsparciu, wzmocnieniu oraz upodmiotowieniu wspólnot podejmujących dzieło nowej ewangelizacji. Forum to ma być nade wszystko wsparciem i pomocą dla tych, którzy są odpowiedzialni za wspólnoty, to jest ich pasterzy i liderów świeckich. Ma więc pełnić rolę miejsca budowania relacji poprzez poznawanie się liderów i wymianę doświadczeń, aby – jak mówił dr Andrzej Sionek, główny pomysłodawca Forum – „doświadczenia wspólnot stały się dostępne dla dobra wszystkich (…) zwłaszcza pod kątem ukazywania miłości Jezusa, miłości agape – tej niesionej przez ludzi ochrzczonych Duchem Świętym.”

Ogólnopolskie Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych to oddolna inicjatywa wychodząca też naprzeciw działaniom papieża Franciszka, który powołał CHARIS – nową Międzynarodową Służbę Ruchom Odnowy Charyzmatycznej zastępującą Fraternię Katolicką i ICCRS (Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej).

Abp Grzegorz Ryś w spontanicznie wygłoszonym przemówieniu zachęcał liderów wspólnot do wytrwałej służby. Wskazał na wspólnoty funkcjonujące w diecezjach jako miejsca „ bezcenne” dla współczesnej realizacji chrześcijańskiego życia. „Tam ludzie doświadczą miłości i trudu bycia we wspólnocie Kościoła”. Bo – jak podkreślał – „jeśli ktoś ma fatalne doświadczenie Kościoła, to samą teorią tego nie zmieni (…) ale zmieniają to autentyczne relacje miłości w grupie ludzi, którzy żyją po chrześcijańsku.”

Koordynatorem Forum z ramienia Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji jest redemptorysta o. Jacek Dubel. Podczas wykładu przedstawił liderom postać Mojżesza, który sam ocalony został „powołany do służby ocalenia, (…) nauczył się przychodzić do Boga ze swoimi dylematami, rozterkami, ze swoją wielkością i słabością.”

Zjazdy Ogólnopolskiego Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych będą się odbywać raz lub dwa razy do roku. Dla potrzeb jego realizacji został powołany zespół liderów odpowiedzialnych za rozwój inicjatywy:

 • Andrzej Sionek, „Misja EnChristo”, (Kraków)
 • Michał Frąckowicz, „Mocni w Duchu”, (Łódź)
 • Andrzej Golik, Wspólnota „Miasto na Górze”, (Bielsko-Biała)
 • Wiesław Jadczuk, Wspólnota „Dom Boży”, (Wrocław)
 • Witold Kacała, Wspólnota „Kahal”, (Wodzisław Śląski)
 • Piotr Musiewicz, „Misja EnChristo”, (Kraków)
 • Michał Nikodem, Wspólnota „Chefsiba”, (Warszawa)
 • Tomasz Piechnik, Wspólnota „Hallelu Jah”, (Wrocław)
 • Karol Sobczyk, Wspólnota „Głos na Pustyni”, (Kraków)
 • Antoni Tompolski, Zespół ds. NE KEP, (Kraków)
 • Jacek Weigl, „Apostolski Ruch Wiary”, (Warszawa)
 • Marcin Zieliński, Wspólnota „Głos Pana”, (Skierniewice)

Świadectwa uczestników zjazdu

(…) Był to czas rozpoznawania siebie, poprzez dzielenie się aktualną sytuacją we wspólnocie, problemami, oczekiwaniami i dużo szerzej. Cieszę się, że Kościół we wspólnotach żyje i raczej ma się dobrze. (…) Mogłem nawiązać relacje z nowymi osobami, posłuchać jak, idzie innym. Bezcenne doświadczenie. Dzielenie abp. Grzegorza Rysia – takie luźne, ale jak zwykle w każdym punkcie w sedno. (…) Bezcenny też był czas dzielenia w małych grupach – są zmagania, ale jesteśmy w drodze! (…) Dla siebie nawzajem jesteśmy niezwykłym darem.

Norbert

Było to bardzo cenne spotkanie. Miałem poczucie jedności i zrozumienia, jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni, by dzielić się darem rozeznania, co Duch Święty mówi do nas. To poczucie osamotnienia, jakie mi towarzyszy, nie dotyczy tylko mnie. Uważam wręcz, że daje nam jeszcze większą szansę na zbudowanie jedności, by współpracować z Jego łaską dla jeszcze większej chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. (…) Wspaniale o tym powiedział abp Ryś. Właśnie w jego słowie ukryty jest program naszego działania. Bo za słowem muszą iść czyny.

Janusz

Dla mnie to spotkanie było proroczym znakiem i spełnieniem tęsknoty serca. W osobie abp. Grzegorza spotkałem się z Ojcem, który rozumie naszą sytuację (…) Doświadczyłem macierzyńskiej miłości Kościoła i ojcowskiej troski o każdego z nas.

Andrzej