Pelplin: bp Kasyna w czasie ingresu – przychodzę by być narzędziem nowej ewangelizacji

0
1981
bp. Ryszrad Kasyna

Przychodzę by być narzędziem nowej ewangelizacji, by bronić życia, promować chrześcijańskie rozumienie małżeństwa i rodziny – mówił biskup pelpliński Ryszard Kasyna w homilii podczas swego uroczystego ingresy do katedry, 8 grudnia.

Biskup zapewnił, że nie czuje lęku wobec zadań, jakie czekają go w diecezji pelplińskiej, wiedząc, że został wybrany i posłany by służyć diecezjanom, spieszyć z posługą duchową i wspólnie dążyć do świętości. – Jeśli jest u mnie ludzki lęk, to wypływa on z odpowiedzialności za wasze zbawienie – dodał.

Przypomniał, że przychodzi do Pelplina z archidiecezji gdańskiej, by za wezwaniem Benedykta XVI i z orędownictwem bł. Jana Pawła II „być narzędziem dzieła nowej ewangelizacji”. – Aby w Roku Wiary i w kolejnych latach, głosić Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, który przyszedł by służyć – mówił biskup Kasyna. – Dlatego nikt z nas, również ja jako biskup, żaden człowiek, podobnie żadna partia polityczna, nie może nigdy zejść z drogi służby.

Zaznaczył, że dzieło nowej ewangelizacji polega m.in. na tym, by czynić bardziej ludzkim to, co traci człowieczą godność. By bronić i promować życie, każde życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. By promować chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa i rodziny, wolności rodziny do wychowywania swoich dzieci.

– Świętość i świat wartości wynikają z prawa naturalnego i nie podlegają negocjacjom ani głosowaniu – podkreślił biskup pelpliński.

Pokrótce biskup przypomniał, że dzieje diecezji pelplińskiej były burzliwe, m.in. w czasie II wojny światowej straciła ona połowę duchownych, którzy zginęli w obronie wiary, Kościoła i ojczyzny.

– Wszechstronnemu dziś wykształceniu i wychowaniu młodych winny towarzyszyć wartości duchowe i moralne – mówił biskup. – Nie ma prostej, uniwersalnej recepty na problemy ludzi młodych, ale trzeba szukać, próbować, a przede wszystkim trzeba kochać, mieć dla nich czas, by nie czuli się odrzuceni, zbędni i obcy – stwierdził i zachęcał młodych za Janem Pawłem II: „Proszę nie lękajcie się Chrystusa, otwórzcie dla Niego swe serca, On was nigdy nie zawiedzie”.

Zwracając się w w serdecznych słowach do różnych wspólnot w diecezji, hierarcha apelował do kapłanów o rzetelną współpracę. „Liczę – Drodzy Bracia – na waszą solidną pracę, na lojalność, na spontaniczność i ewangeliczną pasję, byście nie ulegli nigdy pokusie wypalenia; liczę na waszą życzliwość, ale przede wszystkim liczę na budowanie ducha i klimatu właściwego wspólnocie kapłańskiej, opartej na wzajemnej trosce i modlitwie. Pokusa bowiem samowystarczalności prowadzi do pychy i zagubienia; tylko w zjednoczeniu z naszym Panem i Pasterzem oraz wzajemnym zatroskaniu o siebie – we wspólnocie, jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego świata i oprzeć się różnorakim pokusom”.

Na zakończenie homilii, prosząc o wsparcie modlitewne i współpracę wiernych, duchownych, biskupów sąsiednich diecezji oraz samorządy, biskup zwrócił się także do wyznawców Chrystusa innych Kościołów – prawosławnych, protestantów – a także do członków gminy żydowskiej i muzułmanów: „Możliwości współpracy między nami są niezmierzone” – zapewnił.

im, xis / Pelplin

__________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl