„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. (Mt 5,7)

To hasło Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji ICE2016 oraz XXXI Światowych Dni Młodzieży współbrzmi z ogłoszonym przez pp. Franciszka Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia. W tym wyjątkowym czasie Ojciec Święty zachęca wiernych do tego, by doświadczywszy przebaczającej miłości Boga, dzielili się nią z innymi.

Bł. Karol de Foucauld – patron Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji, po latach beztroskiego życia z dala od Boga, przeżył osobiste spotkanie z Miłosierdziem. To doświadczenie było dla niego tak poruszające, że po wielu latach napisał:

Jakiekolwiek by były moje niewierności, niewdzięczności, egoizm, opieszałość… Jakiekolwiek by były moje winy wobec Ciebie, o Serce Jezusa, doświadczywszy dowodów Twojej miłości, będę w nią zawsze wierzyć, w miłość stałą, wierną, niezachwianą mimo moich niewierności.

Każdy, kto doświadcza przebaczenia i bezinteresowności Miłosierdzia Boga jest zaproszony do tego, by pogubionych, zniechęconych, pobitych i pozbawionych nadziei, wraz z Jezusem przynieść na swoich rękach do Ojca Bogatego w Miłosierdzie.

Takie rozumienie Ewangelii będzie przyświecać ewangelizatorom z 30 krajów, pełniącym misję w Krakowie w ramach Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji.