Papież zachęcił do modlitwy za Międzynarodowy Organ Doradczy ds. Młodzieży, który powstał przy watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. W jego skład weszło 20 młodych ludzi z różnych regionów świata oraz niektórych międzynarodowych ruchów, stowarzyszeń i wspólnot. Prośba o utworzenie takiej komórki doradczej pojawiła się na zakończenie synodu ds. młodzieży. Papież mówił o tym w rozważaniu po modlitwie „Anioł Pański”.

Prośba o utworzenie takiej komórki doradczej pojawiła się na zakończenie synodu ds. młodzieży. Papież mówił o tym w rozważaniu po modlitwie „Anioł Pański”.

“Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia powołała nowy Międzynarodowy Organ Doradczy Młodzieży, składający się z dwudziestu młodych ludzi wywodzących się z różnych środowisk geograficznych i kościelnych. Jest to konkretna odpowiedź na wołanie Synodu poświęconego ludziom młodym w ubiegłym roku (por. Dokument końcowy, 123) – mówił Franciszek. – Zadaniem tego ciała jest pomoc w zrozumieniu wizji młodych ludzi odnośnie do priorytetów duszpasterstwa młodzieży i innych tematów o bardziej ogólnym znaczeniu. Módlmy się za to dzieło.”

W skład grupy doradczej weszli młodzi zaangażowani w różne fazy procesu synodalnego. Obejmował on m.in. Międzynarodowe Forum Młodzieży, zorganizowane w czerwcu br. przez dykasterię, aby zachęcić do realizacji adhortacji apostolskiej Christus vivit. Grupa ta będzie miała do odegrania ważną rolę konsultacyjną i wnioskodawczą. Będzie pomagała dykasterii w kwestiach związanych z duszpasterstwem młodzieży i innymi tematami o bardziej ogólnym znaczeniu. Pierwsze spotkanie zaplanowano na kwiecień 2020 r. w Rzymie.

___________________

Źródło: vaticannews.va