Od nowego roku akademickiego 2020/2021 kapłani, przygotowujący się do pracy w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, będą jeden rok formacji przeżywali posługując w konkretnej diecezji misyjnej. Nie chodzi bynajmniej o praktykę w którejś z nuncjatur, ale o konkretne zaangażowanie duszpasterskie. Poinformował o tym Papież w liście do prezesa Papieskiej Akademii Kościelnej, będącej kuźnią watykańskich dyplomatów.

„Jestem przekonany, że takie doświadczenie będzie pożyteczne dla tych, którzy w przyszłości będą powołani do współpracy z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej, a później sami zostaną posłani do reprezentowania Papieża w różnych państwach i Kościołach lokalnych” – pisze Franciszek do  abp. Josepha Marino. Wskazuje zarazem, że jest przekonany, iż to nowe doświadczenie ubogaci formację akademicką o posługę misyjną w konkretnej, misyjnej wspólnocie.

Papież wyraził zarazem przekonanie, że zostaną przezwyciężone wszystkie trudności, które mogłyby się pojawić w perspektywie tego nowego stylu formacyjnego. „To doświadczenie powróci jako użyteczne nie tylko dla tych młodych studentów, ale także dla poszczególnych Kościołów, z którymi będą współpracowali” –  podkreśla Ojciec Święty. Wyraża też nadzieję, że również „w innych kapłanach Kościoła powszechnego wzbudzi to pragnienie bycia dyspozycyjnymi do podjęcia choćby czasowej służby na misjach, poza swoją diecezją”.

___________________

Źródło: vaticannews.va