Papież: otwarcie na działanie Ducha Świętego warunkiem owocności nowej ewangelizacji

0
1033

O konieczności otwarcia się na działanie Ducha Świętego jako warunek owocności nowej ewangelizacji wskazał papież przyjmując dziś członków XIII Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Temat ich obrad nawiązuje do zakończonego 28 października ub. roku synodu i brzmi: “Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Ojciec Święty odłożył przygotowany wcześniej tekst, a z biskupami przeprowadził spontaniczną rozmowę. Jej tekst przekażemy z chwilą opublikowania przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Poniżej omawiamy tekst przygotowanego przemówienia, które pozostaje tekstem oficjalnym tego spotkania.
Papież zaznaczył, że istnieje ścisły związek pomiędzy nową ewangelizacją a przekazem wiary. Przekazywanie wiary chrześcijańskiej jest celem nowej ewangelizacji i całego dzieła ewangelizacyjnego Kościoła, który istnieje właśnie po to. Ponadto wyrażenie “nowa ewangelizacja” podkreśla coraz bardziej jasną świadomość, że nawet w krajach o długiej tradycji chrześcijańskiej konieczne jest ponowne głoszenie Ewangelii, aby doprowadzić do spotkania z Chrystusem, którzy naprawdę przemieni życie, aby nie było ono powierzchowne, naznaczone rutyną. Ma to także konsekwencje dla duszpasterstwa. Na konieczność rewizji metod ewangelizacji wskazują przemiany społeczne, tym bardziej, iż służy ona nie tylko wspólnocie chrześcijańskiej, ale także całej ludzkości. “Chciałbym zachęcić całą wspólnotę kościelną, aby ewangelizowała i nie lękała się «wyjścia» poza siebie, aby głosić, ufając nade wszystko w miłosierną obecność Boga, który nas prowadzi” – stwierdził papież. Zaznaczył, że choć techniki przepowiadania są ważne, to jednak nic nie może zastąpić działania Ducha Świętego. Trzeba dać się jemu prowadzić, nawet jeśli kieruje nas na nowe drogi. Trzeba dać się Jemu przekształcać, aby naszemu głoszeniu słowem zawsze towarzyszyła prostota życia, duch modlitwy, miłosierdzie wobec wszystkich, a zwłaszcza maluczkich i ubogich, pokora i zapomnienie o sobie oraz świętość życia. Tylko w ten sposób będzie ono owocne” – podkreślił papież Franciszek.

Ojciec Święty wyraził też uznanie dla instytucji Synodu Biskupów, jako jednego z owoców II Soboru Watykańskiego, wyrażającego kolegialność Kościoła. Wyraził nadzieję, że będzie się ona dalej rozwijała, sprzyjając jeszcze bardziej dialogowi i współpracy między poszczególnymi biskupami a także między nimi a Biskupem Rzymu. Zaznaczył, że celem obecnego spotkania Rady Zwyczajnej w Wiecznym Mieście jest między innymi pomoc w wyborze tematu kolejnego Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Kościół pragnie bowiem głosić z nową odwagą Chrystusa ludziom naszych czasów, tego, który jest “drogą, prawdą i życiem” dla wszystkich i dla każdego człowieka – podkreślił papież Franciszek.

W skład XIII Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów wchodzą:

Kard. Christoph Schönborn, O.P., arcybiskup Wiednia, przewodniczący Konferencji Episkopatu Austrii.
Kard. Wilfrid Fox Napier, O.F.M., arcybiskup Durbanu (RPA)
Kard. Peter Kodwo Appiah Turkson, Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” (Watykan)
Kard. George Pell, arcybiskup Sydney (Australia)
Kard. Péter Erdő, arcybiskup Ostrzyhomia-Budapesztu, przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier, przewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy (C.C.E.E.) (Węgry)
Kard. Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju, sekretarz generalny Federacji Konferencji Biskupów Azji (F.A.B.C.) (Indie)
Kard. Odilo Pedro Scherer, arcybiskup São Paulo (Brazylia)
Kard. Laurent Monsengwo Pasinya, arcybiskup Kinszasy (Demokratyczna Republika Konga)
Kard. Donald William Wuerl, arcybiskup Waszyngtonu (USA)
Kard. Timothy Michael Dolan, arcybiskup Nowego Jorku, ew York, przewodniczący Konferencji Episkopatu USA
Kard. Luis Antonio G. Tagle, arcybiskup Manili (Filipiny)

Abp Światosław Szewczuk, arcybiskup większy Kijowsko-Halicki Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (Ukraina),
Abp Bruno Forte, arcybiskup di Chieti-Vasto (Włochy)
Abp Salvatore Fisichella, arcybiskup tytularny Voghenza, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (Watykan)
Abp Santiago Jaime Silva Retamales, biskup tytularny Bela, biskup pomocniczy Valparaíso, sekretarz generalny Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej (C.E.L.AM.) (Kolumbia)

Zadaniem XIII Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów jest także współdziałanie z Sekretariatem Generalnym Synodu Biskupów w przygotowaniu materiałów do posynodalnej adhortacji apostolskiej Ojca Świętego.

st (KAI) / Watykan

 

____________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl