Dlaczego Papieskie Dzieła Misyjne są ważne w posłudze ewangelizacyjnej Kościoła? Papież Franciszek odpowiada na to pytanie w wiadomości wideo wysłanej na otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych, odbywającego się w Fraternie Domus z Sacrofano w Rzymie.

 

Przeczytaj treść papieskiego przesłania:

Za pomocą tego krótkiego przesłania chciałbym przedstawić wam ważny, ale mało znany aspekt misji Kościoła: Papieskich Dzieł Misyjnych.

Od najdawniejszych czasów wzajemne wsparcie Kościołów lokalnych, zaangażowanych w głoszenie i dawanie świadectwa Ewangelii, było znakiem Kościoła powszechnego. W rzeczywistości misja, inspirowana przez Ducha Zmartwychwstałego Pana, powiększa przestrzeń wiary i miłości do najdalszych granic ziemi.

W XIX wieku głoszenie Chrystusa otrzymało nowy impuls od założenia Pontyfikalnych Towarzystw Misyjnych, ze szczególnym celem modlenia się i działania w konkretny sposób, aby wspierać ewangelizację nowych terytoriów. Te Towarzystwa zostały uznane za Papieskie przez papieża Piusa XI, który w ten sposób chciał podkreślić, że następca Piotra ma w sercu misję Kościoła wobec wszystkich narodów. I tak jest nadal! Papieskie Dzieła Misyjne kontynuują dziś tę ważną służbę, która rozpoczęła się dwieście lat temu. Są obecne w 120 krajach z dyrektorami krajowymi, koordynowanymi przez międzynarodowe sekretariaty przy Stolicy Apostolskiej.
Dlaczego Papieskie Dzieje Misyjne są ważne? Są one ważne przede wszystkim dlatego, że musimy modlić się za misjonarzy, za działalność ewangelizacyjną Kościoła. Modlitwa jest pierwszą “pracą misyjną” – pierwszą – którą każdy chrześcijanin może i musi podjąć, a także jest najbardziej skuteczna, nawet jeśli nie można tego zmierzyć. Rzeczywiście, głównym działającym w ewangelizacji jest Duch Święty i jesteśmy wezwani do współpracy z Nim. Ponadto, te Stowarzyszenia gwarantują w imieniu Ojca Świętego sprawiedliwy podział pomocy, tak aby wszystkie Kościoły na świecie miały minimalny poziom pomocy w dziele ewangelizacji, w sprawowaniu sakramentów, dla ich własnych kapłanów, seminariów, dla pracy duszpasterskiej oraz dla katechetów. Wsparcie dla misjonarzy, którzy ewangelizują i przede wszystkim wsparcie modlitewne, aby Duch Święty mógł być obecny. To On prowadzi ewangelizację naprzód.

Dlatego zachęcam was wszystkich do współpracy w naszym wspólnym zadaniu głoszenia Ewangelii i wspierania młodych Kościołów poprzez pracę tych Papieskich Dzieł Misyjnych. W ten sposób w każdej populacji Kościół będzie nadal otwierał się na wszystkich i głosił z radością Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu świata. Dziękuję wszystkim z całego serca!
_____________
Źródło: zenit.org