Papież do Kręgu św. Piotra: nowa ewangelizacja wymaga świadectwa miłosierdzia

1
1209

Do rozpoczętego przedwczoraj Wielkiego Postu nawiązał Papież na tradycyjnej audiencji dla stowarzyszenia Circolo San Pietro. Członkowie Kręgu św. Piotra przybyli jak co roku, by przekazać zebrane w rzymskich kościołach ofiary na papieską działalność charytatywną. Zwane są one „obolem św. Piotra”. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że obecny okres liturgiczny zachęca do refleksji nad miłosierdziem, które stanowi samo serce życia chrześcijańskiego.

„Dziś, tak jak i dawniej, miłosierdzie szczególnie porusza ludzkie serca – mówił Papież. – Nowa ewangelizacja, zwłaszcza w takim kosmopolitycznym mieście jak Rzym, wymaga wielkiego otwarcia ducha i tego, by w sposób pełen mądrości być do dyspozycji wszystkich. W tym sensie ważna jest sieć działań opiekuńczych, jaką rozwijacie każdego dnia na rzecz potrzebujących. Wiemy, że autentyczność świadectwa, jakie dajemy Ewangelii, weryfikuje się również w oparciu o uwagę i konkretną troskę, jakie okazujemy bliźnim, zwłaszcza najsłabszym i spychanym na margines. Zwracanie uwagi na drugiego wiąże się z tym, by pragnąć dla niego dobra we wszystkich aspektach: fizycznym, moralnym i duchowym. Choć wydaje się, że współczesna kultura zagubiła poczucie dobra i zła, trzeba podkreślić z mocą, że dobro istnieje i zwycięża”.

Ojciec Święty przypomniał liczne inicjatywy Kręgu św. Piotra na rzecz potrzebujących. Stowarzyszenie prowadzi w Rzymie kuchnie dla ubogich, nocne schronisko i inne ośrodki pomocy. Jego członkowie wspierają też pacjentów i ich rodziny w prowadzonym przez siebie hospicjum (Hospice Fondazione Roma), które Papież odwiedził przed dwoma laty, 13 grudnia 2009 r. Angażują się również w pomoc misyjną w Laosie i w tzw. „adopcje na odległość”. Benedykt XVI wyraził im ponadto wdzięczność za służbę porządkową pełnioną podczas papieskich liturgii.

RV / Watykan

______________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl

1 KOMENTARZ

Comments are closed.