Papież: chrześcijanin to człowiek żyjący „w zasięgu” Słowa Bożego

0
272

W rozważaniu przed modlitwą maryjną okresu wielkanocnego Papież Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus posługuje się obrazem Dobrego Pasterza. Podkreślił, że relacja z Bogiem jest możliwa tylko wówczas, gdy otwieramy się na słuchanie głosu Ducha Świętego, podobnie jak owce podążające za pasterzem i słuchające jego wołania.

Ojciec Święty wskazał, że słuchanie oznacza dyspozycyjność serca, zdolność uczenia się i czas poświęcony na dialog, czyli na modlitwę. „Dzisiaj jesteśmy przytłoczeni słowami, żyjemy w pośpiechu, w którym zawsze musimy coś powiedzieć i uczynić. Tak trudno jest słuchać się nawzajem. Tymczasem dla Pana najważniejsze jest słuchanie. Chrześcijanin to człowiek, który żyje «w zasięgu» Słowa Bożego” – powiedział Papież.Jezus pragnie naszej serdecznej przyjaźni

„Jeśli Go słuchamy, odkrywamy, że nas kocha. Drogą do odkrycia miłości Pana jest słuchanie Go. Wtedy nasza relacja z Nim nie może być wciąż bezosobowa, zimna czy udawana. Jezus pragnie serdecznej przyjaźni, zaufania i bliskości. Chce abyśmy wiedzieli, że jesteśmy przez Niego zawsze miłowani, a zatem nigdy nie jesteśmy pozostawieni samymi sobie. Będąc z Dobrym Pasterzem, doświadczamy tego, o czym mówi Psalm: «Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną» (Ps 23, 4) – zapewnił Papież. – Zwłaszcza w cierpieniach, trudnościach i kryzysach On nas podtrzymuje, przechodząc przez nie razem z nami. Właśnie szczególnie w sytuacjach trudnych możemy odkryć, że Pan nas zna i miłuje. Zadajmy więc sobie pytanie: czy pozwalam się poznać Panu? Czy robię dla Niego miejsce w moim życiu? Po tym, jak tyle razy doświadczyłem Jego bliskości, współczucia, czułości, jakie mam o Nim wyobrażenie? Bóg jest blisko nas, jest Dobrym Pasterzem.“

Na zakończenie Franciszek podkreślił, że owce, które słuchają Pasterza i odkrywają, że On je kocha, zaczynają za Nim podążać. „Ten, kto idzie za Chrystusem, podobnie jak On zaczyna interesować się pogubionymi, współczuje cierpiącym i wyciąga rękę do potrzebującego” – powiedział Papież.

Łukasz Sośniak SJ / vaticannews.va