Zasady przyjęcia do OSE

  1. Adresatami programu Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów są wyłącznie osoby zaangażowane w życie wspólnoty kościoła lokalnego, mające w swoim dorobku doświadczenie formacji do ewangelizacji w grupach, ruchach, stowarzyszeniach kościelnych (np. Ruch Światło-Życie, Odnowa Charyzmatyczna, Neokatechumenat, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Mężczyźni św. Józefa itp.), formacji teologicznej jak i posługi ewangelizacyjnej choćby w minimalnym zakresie. Bowiem program OSE jest kolejnym stopniem formacji i nie może zastępować doświadczenia i formacji podstawowej, która odbywa się w małych grupach wzrostu.
  2. Zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na witrynie www.NowaEwangelizacja.org oraz dołączonej ankiety łącznie z akceptacją Regulaminu OSE do dnia 31 października 2019 r.
  3. Formularz zgłoszeniowy zostanie aktywowany w dniu 25 marca 2019 r.
  4. Osoby świeckie dołączają do składanej dokumentacji potwierdzenie zaangażowania w życie parafii i dzieła ewangelizacji od swojego proboszcza lub księdza opiekuna wspólnoty w której formują się i posługują.
  5. Po wpłynięciu zgłoszenia do biura OSE w ciągu trzech tygodni zgłaszający otrzyma informację o statusie zgłoszenia.
  6. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do grona uczestników OSE i wpłaceniu 50% zaliczki do 31 października na wskazane konto (zostanie ono przesłane na adres mailowy osoby zgłaszającej się), uczestnik podpisuje umowę lojalnościową zobowiązującą do udziału w całości edycji OSE (cztery moduły). Pozostałą część należności należy uiścić do 15 września kolejnego roku.
  7. Po dopełnieniu powyższych wymagań, uczestnik drogą elektroniczną otrzymuje dostęp do wiadomości szczegółowych zawierających plan poszczególnych dni, rozkład godzinowy zajęć, tematy sesji i zajęć warsztatowych oraz materiały do pracy osobistej.

Koszt udziału w czwartej edycji OSE

Biorąc pod uwagę, że całość przedsięwzięcia nie jest dofinansowywana przez żadną instytucję, finanse na funkcjonowanie Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów pochodzą z opłat uczestników. Koszt udziału w czwartej edycji wynosi 3 200 zł (4 moduły po 800 zł.). Na koszt składają się: opłata za korzystanie z Domu Rekolekcyjnego; zamieszkanie i pełne wyżywienie uczestników i prowadzących zajęcia; zwrot kosztów podróży oraz honorarium dla wykładowców i prowadzących warsztaty; obsługę biura OSE i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.