Zasady przyjęcia do OSE

  1. Adresatami programu Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów są wyłącznie osoby zaangażowane w życie wspólnoty kościoła lokalnego, mające w swoim dorobku doświadczenie formacji do ewangelizacji w grupach, ruchach, stowarzyszeniach kościelnych (np. Ruch Światło-Życie, Odnowa Charyzmatyczna, Neokatechumenat, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Mężczyźni św. Józefa itp.), formacji teologicznej jak i posługi ewangelizacyjnej choćby w minimalnym zakresie. Bowiem program OSE jest kolejnym stopniem formacji i nie może zastępować doświadczenia i formacji podstawowej, która odbywa się w małych grupach wzrostu.
  2. Zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na witrynie www.NowaEwangelizacja.org oraz dołączonej ankiety łącznie z akceptacją Regulaminu OSE do dnia 31 października 2019 r.
  3. Formularz zgłoszeniowy został aktywowany w dniu 25 marca 2019 r.
  4. Osoby świeckie dołączają do składanej dokumentacji potwierdzenie zaangażowania w życie parafii i dzieła ewangelizacji od swojego proboszcza lub księdza opiekuna wspólnoty w której formują się i posługują.
  5. Po wpłynięciu zgłoszenia do biura OSE w ciągu trzech tygodni zgłaszający otrzyma informację o statusie zgłoszenia.
  6. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do grona uczestników OSE uczestnik dokonuje wpłaty kwoty 1 400 zł (tzw. opłaty stałej, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji) na wskazane konto (zostanie ono przesłane na adres mailowy osoby zgłaszającej się). Jest to tożsame ze zobowiązaniem się uczestnika do udziału w całości edycji OSE (cztery moduły). Pozostałą część kwoty w wysokości 450 zł należy uiścić najpóźniej w dniu przyjazdu na każdy moduł.
  7. Po dopełnieniu powyższych wymagań, uczestnik drogą elektroniczną otrzymuje dostęp do wiadomości szczegółowych zawierających plan poszczególnych dni, rozkład godzinowy zajęć, tematy sesji i zajęć warsztatowych oraz materiały do pracy osobistej.

Koszt udziału w czwartej edycji OSE

Biorąc pod uwagę, że całość przedsięwzięcia nie jest dofinansowywana przez żadną instytucję, finanse na funkcjonowanie Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów pochodzą z opłat uczestników. Koszt udziału w czwartej edycji wynosi 3 200 zł (4 moduły po 800 zł.). Na koszt składają się: opłata za korzystanie z Domu Rekolekcyjnego; zamieszkanie i pełne wyżywienie uczestników i prowadzących zajęcia; zwrot kosztów podróży oraz honorarium dla wykładowców i prowadzących warsztaty; obsługę biura OSE i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.