poniedziałek, 26 września, 2022

Logo Nowej Ewangelizacji„Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji”

Koordynatorzy Projektu

Abp Grzegorz Ryś (Łódź) – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji, Metropolita Łódzki.

Ks. Krzysztof Czerwionka CR (Stryszawa) – koordynator OSE, Dyrektor Krajowy programu SESA, członek Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji, pasterz Wspólnoty Chrystusa Zamartwychwstałego „Galilea”.

O. Paweł Drobot CSsR (Warszawa) – wykładowca WSD Tuchów, Przewodniczący Sekretariatu Współpracy w Misji, członek Generalnego Sekretariatu Ewangelizacji Redemptorystów, Misjonarz Miłosierdzia.

Ks. Łukasz Glapiński (Łódź) – wiceprzewodniczący Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza.

Współpraca

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Patronat

Konferencja Episkopatu Polski

Organ Prowadzący

Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji

Patronem Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów jest św. Jan Paweł II – inicjator Nowej Ewangelizacji.

Informacje ogólne

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów (OSE) jest projektem kościelnym powstałym z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.

Podstawowym założeniem OSE jest formowanie do Nowej Ewangelizacji osób odpowiedzialnych za koordynowanie projektów ewangelizacyjnych na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym czy wspólnotowym.

Celem projektu jest zapewnienie ciągłości rozwoju myśli i doświadczenia w ewangelizacji, jak i wzajemne ubogacanie poszczególnych programów ewangelizacyjnych realizowanych przez zróżnicowane grupy, ruchy i stowarzyszenia kościelne, tak, by potrafiły ze sobą współpracować i widziały swoją różnorodność jako wzajemnie uzupełniające się bogactwo Kościoła.

Struktura, czas trwania i miejsce OSE

  1. Każdy moduł rozpoczyna się w niedzielę wieczorem, a kończy w piątek po obiedzie. Struktura wewnętrzna modułu jest tak skonstruowana, aby uczestnicy mogli jak najowocniej skorzystać z dobranych pod kontem procesu pedagogicznego sesji tematycznych prezentujących najważniejszy materiał naukowy oraz zajęć warsztatowych wprowadzających w doświadczenie poznanych treści.
  2. Czas trwania każdej edycji OSE podzielony jest na cztery moduły rozłożone na cykliczne spotkania na przestrzeni dwóch lat.
  3. Ilość uczestników jest ograniczona zastosowaną metodologią jak i logistyką i nie powinna przekraczać minimalnie od 60 do maksymalnie 80 uczestników. Uczestnicy podzieleni są na mniejsze grupy, w których odbywają się zajęcia warsztatowe.
  4. Każdy z uczestników zgłaszając się do OSE zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich czterech modułach i wszystkich sesjach, zajęciach warsztatowych, jak i oznaczonych modlitwach. Wszyscy uczestnicy zamieszkują przez czas trwania modułu w ośrodku gdzie odbywa się OSE (Ośrodek konferencyjno-rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej, Porszewice 24C; 95-200 Pabianice; Polska).
  5. Zakwaterowanie odbywa się w pokojach 2-3 osobowych w standardzie hotelowym. Osoby pragnące mieszkać w pokojach pojedynczych dokonują dodatkowej dopłaty.

Terminy poszczególnych modułów i tematyka zajęć

Każda edycja OSE składa się z czterech modułów rozłożonych na dwa lata formacji. Terminy czwartej edycji:

Moduł I: 24-29 listopada 2019 r. Temat: Kerygmat i Nowa Ewangelizacja.

Moduł II (Zmiana daty z powodu pandemii): 10-15 maja 2020 r. Temat: Duch Święty i Kościół – dynamika Nowej Ewangelizacji.

Moduł III: 11-16 października 2020 r. Temat: Drogi doświadczenia Boga – duchowość Nowej Ewangelizacji.

Moduł IV: 18-20 kwietnia 2021 r. Temat: Idźcie i czyńcie uczniów – obszary i metody Nowej Ewangelizacji

Moduł II.: 7-12 listopada 2021 r. Temat: Duch Święty i Kościół – dynamika Nowej Ewangelizacji (moduł II został przeniesiony na koniec OSE z powodu pandemii).

Aktualności

Papież na Anioł Pański: z przebiegłością Ewangelii, bądźmy kreatywni w czynieniu...

W ostatecznym rozrachunku nie będą się liczyć nagromadzone przez nas dobra materialne, tylko miłość, którą przeżywaliśmy w relacjach braterskich. Papież Franciszek...