OSE: „Słowo przenika, oczyszcza i pracuje we mnie”

0
1030
12 lutego 2015

Przedostatni dzień IV Modułu Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów rozpoczął się, tak jak co dzień, od modlitwy osobistej w kaplicy studenckiej. Po niej modliliśmy się Psalmami z Jutrzni i słuchaliśmy Słowa Bożego. Ks. Krzysztof Czerwionka CR podkreślił, iż istotą nowej ewangelizacji i naszego życia jest szczególna cześć dla Słowa, które nas formuje, kształtuje. Chrystus przenika nas, oczyszcza, pracuje we mnie kiedy się na Niego otwieram. W dziele nowej ewangelizacji uczymy się żyć Słowem jako osobą, którą muszę spotykać każdego dnia.

Po smacznym śniadaniu i wyśmienitej kawie wystartowaliśmy z wykładem Johna Jonatana Paula z Malezji. Odpowiadał na wiele pytań związanych z ewangelizacją społeczności muzułmańskich. Mówił o obszarach nowej ewangelizacji w odniesieniu do islamizacji oraz przedstawiał bardzo konkretnie czym jest islam w odniesieniu do chrześcijaństwa. Zaprezentował różnice i punkty wspólne między islamem a chrześcijaństwem, a także możliwości i formy dotarcia do muzułmanów, w celu przedstawienia im Kerygmatu. John wychodząc od rozumienia słowa Islam i krótkiej historii tej religii opowiedział o 5 filarach Islamu, rzeczywistości krajów muzułmańskich, wychowaniu i życiu muzułmanów. Podpowiadał nam jak powinniśmy rozmawiać z muzułmanami, jeżeli takowych Bóg postawi nam na naszej drodze – co powinniśmy poruszyć w naszej rozmowie, czego nie dotykać na początku. Bardzo mocno podkreślał by nie myśleć o nich jako o naszych wrogach lub przeciwnikach, ale patrzeć na nich z miłością i wielką otwartością.

Po krótkiej przerwie (i dla wielu kolejnej mocnej kawie) Pani Katarzyna Jarząbek z Wrocławia dzieliła się z nami swoim przebogatym doświadczeniem ewangelizacyjnym w kraju i za granicami Polski. Drugą część wykładu Pani Katarzyna oparła na temacie w formie pytania: Jak formować współpracowników i zespoły współpracowników? Kilka myśli z wykładu:

  • Czasem do wspólnoty przychodzą ludzie bardzo zapaleni, neofici. Zadaniem lidera jest zapytanie: „Zaraz, zaraz… Może masz jakieś obowiązki? A mąż? A żona?
  • Nie możemy w Kościele tworzyć klik. Gdyby apostołom było zbyt „dobrze ze sobą”, nigdy nie udałyby się misje.
  • W życiu wspólnotowym chodzi o to, by doświadczać tego, czym jest Kościół.
  • Wspólnoty powinny być przykładem praktykowania radykalnego chrześcijaństwa.
  • Powinniśmy się we wspólnotach chronić, a nie wbijać sobie nóż w plecy.
  • Czy wspólnota się rozwija, czy tylko ja się wybijam?
  • Przez to, że uczymy się nieograniczonej akceptacji możemy stracić wrażliwość na to co jest chore. Może coś leżeć na środku i śmierdzieć, a my to możemy akceptować. Musimy też stawać w Prawdzie! Nie możemy akceptować czegoś co z Prawdą jest sprzeczne.
  • Powinniśmy mieć kogoś przed kim możemy zdawać egzamin z życia chrześcijańskiego. Spotykamy się, wyznaczamy sobie pracę nad sobą, określamy czas, wspieramy się nawzajem.

Dziękuję bardzo za współpracę -myśli i zdjęcia :)

PS.W dniu dzisiejszym uczestnicy Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (60 osób) odwiedzą więźniów w krakowskich więzieniach. Spotkania te mają na celu wsłuchanie się w tych którzy przeżywają trudny czas w swoim życiu a także dzielenie się Ewangelią i świadectwem osobistego spotkania z Jezusem.
Człowiek bowiem nie może zrozumieć samego siebie bez Jezusa!

Prosimy o modlitwę!+

o.MZ +

Relację z IV Modułu Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów otrzymujemy dzięki współpracy z ne.redemptor.pl