OSE – homilia bpa Romana

0
1737

Pochylając się nad dzisiejszą Ewangelią (J 2, 13-22) i pierwszym czytaniem z Listu do Koryntian (1 Kor 3, 9b-11. 16-17) bp Roman Pindel pokazywał na bogactwo różnorodności obdarowań, jakie Duch Święty wzbudza w Kościele.

Św. Paweł uczy, że jeśli chcemy budować Kościół, bez względu na to, czy budujemy 50 czy 2000 lat po Chrystusie, nie możemy postawić innego fundamentu niż Jezus.