Opole: Klub piernika, projekt Facet – propozycje duszpasterskie dla studentów

0
1838
Propozycje duszpasterskie dla studentów

Klub piernika, projekt Facet, ignacjański fitness, warsztaty damsko-męskie i kolacja z ciekawym gościem – to niektóre ze stałych propozycji duszpasterskich dla studentów i absolwentów w Opolu.

Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum działający przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu proponuje studentom i absolwentom, prócz Mszy św. akademickiej i modlitwy ze Słowem Bożym, także różne spotkania i grupy, m.in. Klub piernika, czyli spotkania przy kawie i herbacie dla absolwentów.

Ponadto zaprasza chętnych do zespołu AMDG JP2. Jest akronim od łacińskiego „Ad Majorem Dei Gloriam”, czyli „Na Większą Chwałę Bożą”. „JP2” nawiązuje do nauczania papieża Wojtyły.

Grupa teatralna do udziału w zajęciach zachęca osoby szczególnie wrażliwe i chcące wyrażać siebie w niekonwencjonalny sposób. Na zajęciach będą uczyć się pantomimy, ruchu scenicznego. Nie zabraknie też emisji głosu, oraz tworzenia krótkich etiud teatralnych.

„Projekt Facet” to propozycja dla mężczyzn chcących żyć z głębi serca oraz potrzebujących głębokiego zrozumienia, tęskniących za przygodami, bitwami i piękną.

„Ignacjański fitness. Człowiek, lider, święty” to cotygodniowe spotkania dla ludzi, którzy chcą i pragną czegoś więcej w swoim życiu. Inspiracją będą tu Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli, które uczą odnajdywać Boga nie tylko na modlitwie, ale i w codziennym życiu, czyli we wszystkich rzeczach. Poruszane będą m.in. następujące tematy: wolność wewnętrzna, nawrócenie, sposoby modlitwy, rozeznawanie duchowe, decyzje i wybory, kierownictwo duchowe. Oprócz wprowadzenia w dany temat, uczestnicy spotykać się będą również w małej grupie, by szukać jego praktycznego zastosowania we własnym życiu.

W ofercie Xaverianum można znaleźć także spotkania Bractwa Zakonu Rycerzy Joannitów, spotkania z poezją, XaverSiatkę – wyjście na salę gimnastyczną, naukę języka hiszpańskiego, wtorkowe kolacje i dyżury duszpasterskie, podczas których można porozmawiać, wyspowiadać się, przedstawić swój pomysł lub inicjatywę. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.xaverianum.pl

Duszpasterstwo akademickie Resurrexit, działające przy kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1 zaprasza do udziału we Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi, a także do zaangażowania się w różne grupy. Wśród bogatej oferty można znaleźć: Akademicką Odnowę w Duchu Świętym, Ruch Czystych Serc, Krąg Biblijny, Scholę D.A.R.

Ponadto w każdy czwartek studenci mogą przyjść na kolację z ciekawym gościem, na dyżur duszpasterski lub w każdą środę na salę gimnastyczną.

Ciekawą propozycją są także warsztaty damsko-męskie, Akademia Damsko-Męska z gościem, kurs tańca oraz wyjazdy integracyjne w góry lub na Europejskie Spotkania Młodych do Strasburga. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.dar-opole.pl

hh / Opole

 

____________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl