Ogólnopolska konferencja Evangelii Gaudium – zaproszenie dla teologów

0
255

19 listopada 2020 roku w Łodzi odbędzie się pierwsza z cyklu zatytułowanego „Evangelii gaudium” Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Od Evangelii nuntiandi do Evangelii gaudium”. Organizatorem wydarzenia jest Łódzkie Seminarium Duchowne w Łodzi.

Tytuł cyklu „Evangelii gaudium” niesie wezwanie i przypomnienie, że Ewangelia jest radością wierzących, a teologowie katoliccy są na służbie Ewangelii, a więc i na służbie tej ewangelicznej radości. Kolejne konferencje mają stać się przyczynkiem do refleksji nad aktualnym nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła; refleksji teologicznej, która pokazałaby, że stanowi ono żywą Tradycję i że przez to nauczanie można poznać, „co Duch mówi do Kościołów”. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla lektury nauczania Kościoła powszechnego na użytek Kościoła w Polsce.

Tytuł tegorocznej Konferencji wskazuje na dwie – niezwykle podobne – adhortacje apostolskie: Pawła VI Evangelii nuntiandi i Franciszka Evangelii gaudium. Stanowią one dwa istotne punkty Tradycji Kościoła, która jest żywa, co oznacza, że jest jednocześnie ciągła i nieustająco nowa, czyli rozumiana jako ciągle na nowo odczytywane wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

Konferencja naukowa jest adresowana do teologów i wszystkich zajmujących się naukowo nauczaniem Kościoła. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji: harmonogram, informacje dla autorów oraz koszty znajdują się na stronie internetowej: Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

_______________________

Źródło: archidiecezja.lodz.pl