Odbudowana. Czyli jak przebudzić wiernych, dotrzeć do zagubionych…

0
2071
Okładka książki

Okładka książki

Nowa książka z serii Nowej Ewangelizacji pod patronatem Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Bestseller w USA.

Polecamy księżom i świeckim szukającym konkretnych wskazówek jak rozbudować swoją parafię. Historia Katolickiej Parafii została napisana w formie przewodnika przez świeckiego i proboszcza jednej z najprężniej rozwijających się parafii w Stanach Zjednoczonych. Czytając książkę odkrywamy, że problemy parafii za oceanem są bardzo bliskie tym, z którymi borykają się polskie parafie. Przedstawione w książce rozwiązania i świadectwa pomogły odbudować niejedną wspólnotę.

Zobacz stronę poświęconą książce, gdzie znajdziesz także materiały dodatkowe –odbudowana.pl

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi recenzjami:

„Odbudowana“ to świetny materiał dla parafii poszukujących nowych pomysłów
i świeżego spojrzenia na przyprowadzanie wiernych bliżej Chrystusa w trzecim tysiącleciu.
Jego Ekscelencja William E. Lori
Arcybiskup Baltimore
„Odbudowana“ jest odpowiedzią na najważniejsze wyzwanie, przed którym stoją
dzisiaj nasze parafie: jak tworzyć wspólnoty pełnych wiary apostołów, wezwanych do
nieustannego nawracania się i służby? Będąc pełną humoru, szczerości i przenikliwości,
książka ta jest zarazem fascynującym i praktycznym przewodnikiem dla duchownych
i świeckich, którzy Nową Ewangelizację biorą na poważnie.
Jego Ekscelencja Joe S. Vásquez
Biskup Austin
Ta historia odnowy katolickiej parafii to lektura obowiązkowa dla proboszczów
i przyszłych proboszczów. Jest wspaniałym świadectwem przemieniającej mocy Bożej
miłości, gdy mówimy „tak“ naśladowaniu Jezusa w autentycznym apostolstwie, skoncentrowanym
na słowie i sakramencie.
John Horn, S.J.
Rektor Seminarium Duchownego Kenrick-Glennon
Archidiecezja St. Louis
To wyjątkowo praktyczny przewodnik, napisany przez dwóch zwyczajnych liderów,
którzy wykonali nadzwyczajną pracę. Stawiają przed nami wyzwanie, aby wyciągnąć
lekcję z ich doświadczenia kształtowania zdrowej parafii, zbudowanej na
fundamencie radykalnego wezwania do ewangelicznej nadziei oraz skoncentrowanej
na tworzeniu uczniów i oddanej docieraniu do zagubionych.
Theresa Rickard, O.P.
Dyrektor Wykonawczy
Renew International
Tętniące życiem parafie są niezbędne, jeśli mamy na nowo zaproponować geniusz
katolicyzmu ludziom naszych czasów. „Odbudowana“ jest bardzo potrzebną i dobrze napisaną
książką.White i Corcoran są niezwykle szczerzy, dogłębnie rozumieją realne problemy
współczesnych parafii i z pełnym zapałem chcą im pomóc stać się parafiami
optymalnymi.
Matthew Kelly
Autor książki Rediscover Catholicism
White i Corcoran stawiają przed nami wyzwanie, aby dostrzec fakt, że nasze parafie
stały się miejscami wymiany konsumenckiej i jako takie utraciły swoją zdolność
przemieniania ludzkiego życia. Autorzy przypominają nam, że w celu odnalezienia
naszego zapału i entuzjazmu musimy wrócić do fundamentu głoszenia Słowa Bożego,
odnajdywania zagubionych i zachęcania ich do powrotu do domu i włączenia się
w jego odbudowywanie.
ks. Richard Vega
Proboszcz parafii p.w. św. Franciszki Rzymianki
Azusa, Kalifornia
Czytelnikowi, który nie jest nastawiony na lekturę opowieści o sukcesie pewnej
parafii, „Odbudowana“ ukazuje, jak wizja, odwaga, pomyłki, sukces, wnikliwość i łaska
wpłynęły na jej przemianę w ewangelizującą wspólnotę.
Susan Timoney
Dyrektor Wykonawczy Wydziału Ewangelizacji i Życia Rodzinnego
Archidiecezja Waszyngtońska
Można by pomyśleć, że z uwagi na to, jak ważny jest temat parafii, napisano o niej
wiele wspaniałych książek. Nie napisano. White i Corcoran raczą nas długo wyczekiwaną
i szczerą dyskusją na temat misji, posługi i struktur w obrębie parafii. To bardzo
przydatny materiał dla wszystkich, którym parafie katolickie są bliskie sercu.
Christopher C. Anderson
Dyrektor Wykonawczy Krajowego Stowarzyszenia Apostolstwa Świeckich
Pokrzepiająco szczera i praktyczna opowieść o tym, jak pewna parafia stała się
pełną życia wspólnotą katolicką. Praktyczne propozycje ukazują sposoby kreatywnego
rozwoju parafii i jej misji.
Marti R. Jewell
Docent Teologii
Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Dallas
White i Corcoran pokazują w „Odbudowanej“, jak można odpowiedzieć na wezwanie
Jezusa, aby pozyskiwać uczniów ze wszystkich narodów przez pielęgnowanie
zaraźliwej energii i entuzjazmu we współczesnych parafiach katolickich.
o. Neil F. Wack, C.S.C.
Proboszcz parafii Chrystusa Króla
South Bend, Indiana
White i Corcoran szczegółowo opisali to, czego udało się dokonać niewielu katolickim
liderom: jak zmienić tradycyjną parafię, aby móc w niej systematycznie ewangelizować.
Gratuluję wspaniałej książki!
o. Robert S. Rivers, C.S.P.
Autor książki From Maintenance to Mission
Wychodząc od analizy standardowych problemów, które napotkali w swojej parafii,
White i Corcoran przedstawiają klarownie, szczegółowo i z humorem konkretną
drogę do celu, jakim jest życiodajna parafia katolicka. Lektura tej książki daje nadzieję.
Carol Nevin Abromaitis
Profesor języka angielskiego
Uniwersytet św. Ignacego z Loyoli, Maryland
To teologia praktyczna w najlepszym wydaniu. Gratulacje dlaWhite’a i Corcorana,
którzy przejrzyście opisali istotę życia parafialnego w świetle nakazu ewangelicznego:
„Idźcie i pozyskujcie uczniów!“ Dla każdego proboszcza chcącego pomnożyć zdrowie duchowe
swojej parafii to przystępna lektura, od której trudno się oderwać – prawdziwy
skarb, drogocenna perła!
Michael J. Begolly
Proboszcz parafii na Wzgórzu św. Piotra
New Kensington, Pennsylvania

Seria Nowej Ewangelizacji: Zebrane teksty mają pomóc w formacji nowych ewangelizatorów, których cechuje nowa mentalność. Mamy nadzieję, że stanie się inspiracją dla wielu chrześcijan do podjęcia pewnego dyskursu teologicznego, nawrócenia pastoralnego oraz do zainicjowania konkretnych działań ewangelizacyjnych.

Niniejsza seria zaadresowana jest za równo do osób, dla których Nowa Ewangelizacja wydaje się być czymś obcym jak i do tych, którzy przynagleni nakazem Jezusa Chrystusa poszukują konkretnych wskazówek i pomysłów jak skuteczniej realizować Jego dzieło. Wszystkich, którym leży na sercu to by Jezus został poznany i pokochany zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnych części cyklu. Jeżeli masz konstruktywne uwagi lub chcesz się podzielić swoim doświadczeniem ewangelizacji napisz do nas: wydawnictwo@przystanekjezus.pl .

Pliki do pobrania: