Kampus i Obserwatorium Nowej Ewangelizacji

0
2289

W dniu 2 grudnia 2015 r. w Rzymie odbyło się spotkanie dotyczące projektu Obserwatorium Nowej Ewangelizacji, przygotowywanego pod egidą Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W rozmowach wzięli udział przedstawiciele Kolumbii z Bogoty oraz przedstawiciele Polski z Gubina.

W trakcie spotkania zostały przedstawione projekty Centrum Formacji do Nowej Ewangelizacji w Bogocie i Kampusu Nowej Ewangelizacji w Gubinie oraz Międzynarodowej Platformy Cyfrowej dla Nowej Ewangelizacji – Nubes Dei. Uczestnicy wymienili się doświadczeniem pracy w dziełach ewangelizacyjnych oraz dokonanymi obserwacjami.

Pomimo, że kultura Ameryki Południowej różni się od Europejskiej, odnajdujemy wiele punktów wspólnych, gdy rozmawiamy o doświadczeniu ewangelizacji, napotykanych wyzwaniach i kierunkach, w jakie Duch Święty nas prowadzi. Są też elementy, w których możemy wzajemnie się uzupełniać i wzmacniać potencjał ewangelizacyjny.

Widzimy, że Polacy mają wiele do zaoferowania światu. Niewątpliwe największy potencjał stanowią środowiska Nowej Ewangelizacji w liczbie około 370 oraz 37 Szkół Nowej Ewangelizacji. Naszym gościom z za oceanu spodobał się pomysł Ogólnopolskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji organizowanej przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Zgłosili także chęć uczestnictwa w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji – ICE 2016 w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wszelkie tego typu działania, podobnie jak Kongresy Nowej Ewangelizacji, strona www.nowaewangelizacja.org czy książki z serii Nowej Ewangelizacji mają na celu krzewienie tego dzieła w Kościele i świecie. Wiele zależy jednak od tych, którzy pozwalają się ponieść Duchowi Świętemu do głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Zgodnie został stwierdzony fakt, że w Nowej Ewangelizacji najpierw Duch Święty daje doświadczenie spotkania z Panem, a następnie inspiruje do realizacji odważnych pomysłów. To doświadczenie jest wspólne dla wielu ewangelizatorów z różnych części świata, niezależnie od pełnionej posługi.

Spotkania tego typu trwają od 2013 r., natomiast dzisiejsze było pierwszym w ekipie międzykontynentalnej. Poprzedziły je kilkudniowe konsultacje. Otwiera to nowe możliwości w działalności ewangelizacyjnej na świecie. W dzisiejszych czasach, w trosce o Kościół konieczne jest łączenie sił oraz szukanie synergii w działaniu. Z ramienia Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji w spotkaniu wzięli udział m. in. abp Rino Fisichella – Przewodniczący oraz abp Jose Arenas – sekretarz ww. Rady.