Od zakończenia Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji ICE2016 w czasie Światowych Dni Młodzieży minęło już prawie pół roku, jednak w sercach wielu uczestników wspomnienia z tego spotkania i to, co stało się naszym wspólnym udziałem duchowym w czasie tego wydarzenia, pozostaje wciąż żywe. 

Oprócz rekolekcji, których nagrania publikowaliśmy już na naszej stronie we wrześniu 2016 r. ewangelizatorzy wzięli również udział w cyklu konferencji „Credo” poświęconych rozważaniom poszczególnych artykułów wiary, w którym poprowadzili nas ewangelizatorzy-świadkowie z różnych części świata.

Tym wpisem rozpoczynamy cykl, w którym chcemy podzielić się z Wami tymi pięknymi świadectwami wiary. Dla tych, którzy razem z nami posługiwali w ramach ICE2016 będzie to dobra okazja, by przypomnieć sobie to, co wspólnie przeżyliśmy.

Jako pierwszy o tym, co dla niego znaczy „Wierzę w Boga Ojca” podzielił się  o. Gino Henriques z Singapuru – dyrektor Międzynarodowego Stowarzyszenia ACCSE 2000.