Nowa Ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele

0
1889

Kerygmatyczny impuls w KościeleTo jedna z tych książek, które warto mieć. Starannie przygotowane teksty, oprawa graficzna i co najważniejsze, znakomita treść! Bp. Ryś, abp. Fisichella, ks. Artur Sepioło i ks. Artur Godnarski to tylko niektóre nazwiska osób, których teksty można odnaleźć na stronach nowego wydawnictwa. Próbkę można pobrać w postaci PDF. Czym jest NOWA EWANGELIZACJA? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie warto rozpocząć właśnie od tej książki.

„Choć dzieło Nowej Ewangelizacji od kilkunastu lat jest już obecne w rzeczywistości Kościoła w wymiarze powszechnym, jak i lokalnym – polskim, stale napotyka na przeszkody i to nie w środowiskach osób, wydawałoby się, będących poza Kościołem, ale wśród swoich? Czy nie przypomina to historii pierwszego wieku i wielkiego wyjścia św. Pawła do pogan z powodu odrzucenia nowości Ewangelii łaski przez swoich?

Obecna godzina, jak wskazuje na to pp. Benedykt XVI, bez wątpienia jest godziną Nowej Ewangelizacji, która pojawia się nie jako kolejny „ruch” czy „organizacja wewnątrzkościelna”, ale jako styl duszpasterski, który powinien przyjąć z wdzięcznością cały Kościół. Idzie bowiem o to, by wszystkie instytucje kościelne, jak i każdy chrześcijanin podjął z nową gorliwością i na skutek osobistego doświadczenia spotkania ze Zmartwychwstałym posługę dzielenia się Jezusem ze światem, w którym żyje, bo Bóg umiłował świat, to znaczy ludzi, którzy są wokół nas, a którzy nie znają Chrystusa i często żyją w rozpaczy i głębokim egzystencjalnym smutku beznadziei i bezmiłości.[…]

Niniejsze stronice, jak i kolejne publikacje w „Serii Nowej Ewangelizacji”, mają za zadnie wprowadzić nas w ten dyskurs, refleksję w temacie Nowej Ewangelizacji, z którą wielu ludzi świeckich, przebudzonych duszpasterzy, świadomych biskupów, jak i przedstawicieli świata nauki, wiąże ogromne nadzieje. Intuicyjnie przeczuwamy, że mamy do czynienia z czymś tak wyjątkowym co wiąże się z biblijnym dynamis na ten czas (por. Dz 1, 8). Jeśli prześpimy ten szczególny moment i skierowane do nas wyzwanie, znów zamiast nadawać rytm światu, będziemy starali się go doganiać – świat w którym dzisiaj coraz mniej miejsca jest dla Jezusa Chrystusa.”

fragment wstępu

 

Spis treści:

WSTĘP

Potrzebujemy ognia Ducha Świętego

ks. Artur Godnarski

CZĘŚĆ I

Jezusowa Nowa Ewangelizacja

bp Grzegorz Ryś

Na czym polega Nowa Ewangelizacja?

Jean-Luc Moens

Definicja Nowej Ewangelizacji i wyzwania stojące na jej drodze

bp Dominique Rey

Dwanaście błędów, których nie możemy popełnić w procesie Nowej Ewangelizacji    

op. Nelson Medina

Kapłan Nowej Ewangelizacji

abp Rino Fisichella

Nie lękajcie się! Idźcie i dawajcie świadectwo: Pan zmartwychwstał!  

o. José Rodríguez Carballo

CZĘŚĆ II

Nowa Ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II

ks. Artur Sepioło

Wstęp

Rozdział I – Pojęcie ewangelizacji

§ 1. Wyjaśnienie pojęć

§ 2. Nowa ewangelizacja

§ 3. Przygotowanie do ewangelizacji

I. Modlitwa ewangelizatora

II. Otwartość ewangelizatora

III. Mentalność ewangelizatora

Rozdział II – Typy ewangelizacji

§ 1. Królewska

§ 2. Prorocka

I. Przekazujący przesłanie

II. Treść przesłania

III. Forma przesłania

IV. Przyjmujący przesłanie

§ 3. Kapłańska

Zestawienie

Rozdział III – Strategia ewangelizacji

§ 1. Formy ewangelizacji

§ 2. Wyposażenie ewangelizatora

§ 3. Inicjatywy ewangelizacyjne

Podsumowanie

Wezwanie dla Kościoła

Wnioski dla teologii pastoralnej

Pliki do pobrania: