9 grudnia 2017 r. w Ślemieniu odbędą się rekolekcje pt. Przywództwo, liderowanie i animatorstwo we wspólnocie, które poprowadzi ekipa Mocnych w Duchu.

W programie przewidziane są:

10:00 Uwielbienie
10:30 Konferencja I
11:30 Przerwa kawowa
11:50 Konferencja II
13:00 Przerwa obiadowa
15:00 Modlitwa i uwielbienie
15:30 Konferencja III
16:30 Przerwa
16:50 Konferencja IV
18:00 Zakończenie

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Koszt udziału to 80 zł.

Więcej informacji:

Renata: Telefon: 606 912 403; E-mail: magnaliadei@op.pl

oraz na stronie: Magnalia Dei

Mocni w Duchu to centrum ewangelizacyjno-formacyjne w Kościele Katolickim. Powstali w 1987 roku z inicjatywy o. Józefa Kozłowskiego SJ, w odpowiedzi na potrzeby wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w całym kraju.

Zajmują się ewangelizacją w bardzo różnych formach oraz formacją osobistą i wspólnotową.