MŁODZI NA PROGU – program do pracy z młodzieżą przygotowującą się do Bierzmowania

0
1848

Program „MŁODZI NA PROGU” jest dziełem Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej (SNE) i jest przeznaczony do pracy z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania (w wieku ok. 15-17 lat). Jego celem jest ewangelizacja młodych, a w konsekwencji budowanie wśród nich środowiska wiary opartego na Ewangelii przez wprowadzanie do już istniejących lub tworzenie nowych grup parafialnych dla młodzieży.
Materiał treści jest oparty na kerygmacie i składa się z 20 spotkań pomyślanych jako propozycja pracy z młodzieżą w całym roku szkolnym, zarówno przed jak i po Bierzmowaniu.

Każde spotkanie składa się z trzech części A, B, C: (z małymi wyjątkami)
A. prezentacja tematu spotkania (spotkanie ogólne przeznaczone dla wszystkich uczestników i prowadzących),
B. rozszerzenie i zastosowanie prezentowanego tematu w życiu (spotkanie w małych grupach wraz z animatorem),
C. kontynuacja tematu w oparciu o Słowo Boże i modlitwę (Minuty przed Bogiem –w skrócie MPB, jako samodzielna praca przeznaczona na każdy dzień tygodnia).

Cały program to 3 części:
1. podręcznik dla lidera (obejmujący cały program, spotkania A, B, C i spotkania dla rodziców D oraz w przyszłości ewaluacja tych spotkań E),
2. podręcznik dla animatora (obejmuję tylko spotkania B, czyli spotkania w małych grupach),
3. notatnik uczestnika (służący jako lista obecności uczestnika oraz zachęta do modlitwy osobistej za Słowem Bożym w tematach spotkań).

Cały program obejmuje ponadto wyjazdy rekolekcyjne, których tematy nie zostały przedstawione w tym opracowaniu, a treściami i doświadczeniem wpisują się w cykl spotkań „Młodych na progu”:
• „Rekolekcje Spotkania”, których celem, których jest odkrycie Jezusa jako Osoby i osobiste z Nim spotkanie (dla chętnych –będące dla uczestnika często punktem zwrotnym w całym czasie przygotowania),
• „Rekolekcje Środowiska”, których celem jest zaproszenie Jezusa –Mesjasza do aktualnych sytuacji życiowych, (przeznaczone dla osób wchodzących lub będących w młodzieżowych grupach parafialnych po przyjęciu sakramentu Bierzmowania).
Rekolekcje te prowadzone są przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej, z możliwością wdrażania do ich prowadzenia osób spoza SNE zaangażowanych w program.
Kontakt biuro@sneglwice.org lub kasperczyk.j@gmail.com

Materiały można zamawiać w Księgarni Przystanek Jezus

[hr]
Recenzja:

Tytuł: „Młodzi na progu” określa w sposób jasny propozycję, którą stanowią materiały – rodzaj podręcznika do pracy parafialnej z grupami młodzieży. Ważnym programem dla dojrzewania w wierze, a rozwijającego się młodego człowieka wchodzącego we współczesność, jest wejście w duchu wiary w środowisko. Stanąć na „progu” dorosłego życia i nie potknąć się o próg, to jest to! Próg może być również momentem odbicia z dotychczasowej formy życia.
„Program ten jest dziełem Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej (SNE) i jest przeznaczony do pracy z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania (w wieku ok. 15 – 17 lat). Jego celem jest ewangelizacja młodych, a w konsekwencji budowanie wśród nich środowiska wiary opartego na Ewangelii przez wprowadzenie do już istniejących lub tworzonych grup parafialnych dla młodzieży.
Materiał podręcznika jest oparty na kerygmacie i składa się z 20 spotkań pomyślanych jako propozycja pracy z młodzieżą w całym roku szkolnym, zarówno przed jak i po Bierzmowaniu.”
Program i opracowane materiały są odpowiedzią na wołanie młodzieży, liderów grup, katechetów i duszpasterzy o konkretną pomoc w prowadzeniu grup młodzieżowych, które przygotowują się do Sakramentu Bierzmowania.
Można oczekiwać, że nasi duszpasterze młodzieży skorzystają z tej propozycji pracy z grupami młodzieży. Należy mieć nadzieję, że przez tę pracę wzbogaci się zespół aktywnych liderów grup młodzieżowych pomagających młodym w dojrzewaniu w wierze w duchu Ewangelii przekazywanej „z gorliwością i nowymi metodami”.
Należą się wyrazy uznania duszpasterzom i współpracującymi z nimi grupom młodych, którzy opracowali i przygotowali do druku ten podręcznik.
Niech Boże błogosławieństwo wzmocni ich apostolski zapał i rozpali serce młodzieży łaską Ducha Świętego ku rozwojowi wiary w nowym tysiącleciu chrześcijaństwa.

Wikariusz Generalny
Bp dr Gerard Kusz
Gliwice, 09.09.2010 r.