Młodzież Trzeciego Tysiąclecia, zgromadzona przy Legionistach Chrystusa w Krakowie, przygotowuje się do misyjnego wyjazdu na czas Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Odwiedzą Polaków mieszkających na Litwie i w Rumunii.

– Wyjazd proponujemy tym, którzy chcą dobrze przeżyć ten wyjątkowy czas w roku, bo dzieląc się swoim świadectwem i pomocą, można zyskać jeszcze więcej. To tak jak inwestowanie swojego kapitału – mówi o. Mariusz Kiełbasa LC, koordynator apostolatu Młodzież Trzeciego Tysiąclecia w Krakowie. Co roku kilkanaście osób udaje się do miejscowości Nowy Soloniec w Rumunii i Ejszyszki na Litwie, żeby przez te ważne dni w roku liturgicznym towarzyszyć tamtejszym wiernym. Jak mówią o sobie sami młodzi misjonarze MTT, potrzeba „ambicji świętości”, żeby zrezygnować ze spędzenia świąt Wielkanocnych ze swoją rodziną.

Do zadań misjonarzy należy pomoc w przeżywaniu uroczystości w odwiedzanych parafiach: w oprawie muzycznej i liturgicznej, przygotowaniu adoracji czy kościelnych dekoracji. Równie ważne jest spotkanie z żyjącymi tam ludźmi. Młodzi odwiedzają ich w domach, zapraszają do rozmowy i wspólnej modlitwy oraz organizują spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej, seanse filmowe i spotkania modlitewne.

Wyjazdy misyjne MTT odbywają się także w innych krajach, gdzie posługują Legioniści Chrystusa. Idea tego typu misji początkowo realizowana była w Meksyku, gdzie katolicy bardzo rzadko mają kontakt z kapłanem, a co za tym idzie – z liturgią. Wyjazd Polaków na Litwę odbędzie się już po raz 19.

Aby móc uczestniczyć w tegorocznych wyjazdach, należy włączyć się w formację i akcje organizacyjne. Jak podsumowuje o. Kiełbasa, „młodzież sama stwierdziła, że skoro już to robią, to chcą to robić jak najlepiej”. Stąd formacja duchowa, wspólna modlitwa przed wyjazdem i posłanie w obecności biskupa, ale i konieczność wspólnej troski o osoby, do których się jedzie, np. przez zbiórki środków czystości czy żywności dla ubogich mieszkańców. Najbliższe spotkanie odbędzie się 27 lutego. Chętni mogą zgłaszać się drogą mailową.

__________________

Źródło: mlodzi.ekai.pl