Zakończyły się misje ewangelizacyjne w parafii Księży Werbistów w Nysie, które w dniach 9-16 czerwca odbywały się pod nazwą Festiwal Kolory Życia.

Wydarzenie adresowane było szczególnie do osób, które nie mają zaufania do Boga i Kościoła. Z tej racji misje ewangelizacyjne odbyły się w nowoczesnej hali sportowej, gdzie pośród koncertów i spotkań z ciekawymi gośćmi, uczestnicy festiwalu brali udział w spotkaniach ewangelizacyjnych z przepowiadaniem kerygmatu, świadectwami, modlitwą i pięknym śpiewem uwielbienia, który animował zespół ICE Worship Team pod batutą p. Huberta Kowalskiego.

Podczas Eucharystii na zakończenie misji, której przewodniczył bp Paweł Stobrawa, hala wypełniła się po brzegi. Po Mszy Świętej ulicami Nysy przeszła procesja niosąca krzyż misyjny i dokonało się symboliczne przejście do kościoła parafialnego, który jest naturalnym miejscem dalszego wzrostu w wierze tych, którzy w tych dniach usłyszeli orędzie o zbawieniu i wybrali Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana.

Organizatorem wydarzenia była Parafia Matki Bożej Bolesnej oraz Dom Kultury w Nysie. Misje poprowadziła Wspólnota św. Tymoteusza wraz z ewangelizatorami z Przystanku Jezus.