Misja Neokatechumenatu na placach miast Archidiecezji Lubelskiej

0
3238

W Niedzielę Miłosierdzia na 15 placach miast Archidiecezji Lubelskiej rozpoczęły się misje ewangelizacyjne prowadzone przez wspólnoty neokatechumenalne. Uczestniczyło w nich ponad 1500 członków wspólnot neokatechumenalnych, w tym wielu kapłanów, całe rodziny z dziećmi, kantorzy, młodzież.

Droga Neokatechumenalna w Archidiecezji Lubelskiej włączyła się w ten sposób aktywnie w dzieło „misji na placach miast”, rozpoczęte w Niedzielę Miłosierdzia na całym świecie, w odpowiedzi na apel inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej: Kiko Argűello, Carmen Hernandez i ks. Mario Pezzi.

Na ośmiu placach Lublina oraz w Świdniku, Puławach, Kazimierzu Dolnym, Krasnymstawie, Chełmie, Poniatowej i w Opolu Lubelskim zebrały się wspólnoty neokatechumenalne, aby poprzez radosne śpiewy psalmów, lekturę Ewangelii i głoszenie kerygmatu – Dobrej Nowiny o Jezusie Zmartwychwstałym, ożywiać i umacniać wiarę przechodniów i mieszkańców na osiedlach, w rejonach centrów handlowych i rekreacyjnych. Miejscowe wspólnoty zostały wsparte członkami neokatechumenatu przybyłymi z mniejszych miejscowości, m.in. Lubartowa i Łęcznej.

Podczas popołudniowych spotkań ewangelizacyjnych można było wysłuchać świadectw o osobistych doświadczeniach Boga w życiu osobistym i rodzinnym, zaimprowizowanych dialogów z obecnymi na temat wiary w Boga, Jego działania i pomocy. Główna katecheza „misji na placach” dotykała tematu: Kim jest Bóg dla ciebie?, oraz realnego, osobistego doświadczenia Bożego prowadzenia i miłosierdzia, także w oparciu i wydarzenia biblijne.

W centrum katechezy przepowiadany był kerygmat o miłości, miłosierdziu Bożym, o odkupieniu i zbawieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Podczas spotkania proklamowana była ewangelia o ślepcu z Jerycha i miłosierdziu Jezusa. Zespoły kantorów wykonywały psalmy i hymny o Zmartwychwstaniu Pańskim, do śpiewu których włączali się obecni na placach. Duch radości sprawił, że na wielu placach spotkania ewangelizacyjne zakończyły się tańcami.

„Misje na placach miast” kontynuowane będą przez kolejne następne cztery niedziele wielkanocne, aż do 5 maja, w tym samych miejscach. Każdej niedzieli dedykowany jest inny temat, wśród nich: pytanie o sens życia, pragnienie szczęścia, wezwanie do nawrócenia, doświadczenie Kościoła, plan miłości Boga wobec każdego człowieka.

„Misje na placach miast” w Archidiecezji Lubelskiej poprzedziła akcja informacyjna na stronie internetowej Kurii Metropolitalnej, poprzez ulotki i plakaty oraz ogłoszenia w parafiach.

mar, kp / Lublin

____________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl