Jeśli miłość jest fundamentem naszego działania, wtedy wszystko nabiera głębszego znaczenia i zaczynamy funkcjonować wobec siebie nawzajem w nowy sposób.

______________________

Źródło: archidiecezja.lodz.pl