W dniach 8-9 czerwca 2017 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Auli Centrum Transferu Wiedzy przy Alejach Racławickich 14 w Lublinie odbędzie się sympozjum pt. „Liturgia i nowa ewangelizacja”.

Organizatorzy

Jego organizatorami są Instytut Liturgiki i Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji oraz Instytut dla Życia Kościoła i Wydział Teologii Uniwersytetu Notre Dame w USA.

Cel sympozjum Program symposjum

Głównym celem sympozjum jest spotkanie środowisk liturgistów oraz osób zaangażowanych w dzieło nowej ewangelizacji, aby dokonać namysłu nad ewangelizacyjnym wymiarem liturgii i liturgicznym wymiarem nowej ewangelizacji. Ma on doprowadzić do sformułowania praktycznych wskazówek co do kształtu i ducha celebracji liturgicznych w przestrzeniach nowej ewangelizacji. Główną metodą sympozjum będzie dyskusja nad szczegółowymi zagadnieniami poprzedzona wzajemnym wysłuchaniem prezentowanych stanowisk.

Prelegenci

Wśród prelegentów głos zabiorą m.in.:

bp Grzegorz Ryś (Kraków); Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji

ks. Krzysztof Marcjanowcz (Rzym); Sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Timothy P. O’Malley (USA); Dyrektor Centrum Liturgiki Uniwersytetu Notre Dame w USA)

Dawid W. Fagerberg (USA); Pracownik Centrum Liturgiki Uniwersytetu Notre Dame w USA)

ks. Krzysztof Porosło (Pampeluna-Kraków); Pomysłodawca rekolekcji liturgicznych „Mysteriumfascinans” oraz redaktor portalu baptysterium.pl

ks. Bogusław Migut (Lublin); Dyrektor Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL

Sympozjum będzie transmitowane przez Radio Profeto.pl

Serdecznie zapraszamy!