List do środowisk Nowej Ewangelizacji w Polsce

0
1503

Drodzy przyjaciele w dziele Nowej Ewangelizacji!
Czcigodni księża, liderzy, animatorzy i uczestnicy grup, ruchów, stowarzyszeń i wspólnot ewangelizacyjnych.

Serdecznie pozdrawiając, wyrażamy uznanie dla prowadzonej przez Was posługi na rzecz Nowej Ewangelizacji, dzieląc się jednocześnie ważnymi informacjami dotyczącymi koordynacji działań w tej jakże ważnej przestrzeni Kościoła.

Powołanie Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski w październiku 2011 roku został powołany przez Biskupów Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterskiej KEP. W Zespole tym znalazły się osoby reprezentujące wiele środowisk związanych z Nową Ewangelizacją.

Ogólnopolska baza danych o dziełach Nowej Ewangelizacji

W skali ogólnopolskiej doświadczamy istotnego braku informatora prezentującego wszystkie grupy, ruchy i stowarzyszenia podejmujące posługę ewangelizacyjną, których wyróżnikiem jest Nowa Ewangelizacja. Brak ten zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnopolskim jest olbrzymią stratą, dlatego potrzebujemy Waszej pomocy.
Specjalnie w tym celu uruchomiliśmy na naszej witrynie www.NowaEwangelizacja.org elektroniczny formularz, dzięki któremu bardzo sprawnie możemy stworzyć ogólnokościelną bazę danych dotyczących naszych środowisk. Podstawowym atutem powstającej bazy będzie usprawnienie komunikacji pomiędzy nami, jak i łatwiejsza możliwość dzielenia się doświadczeniem pełnionej posługi. Dane będą zbierane do 20 lutego 2012r. Bardzo prosimy, nie odkładajcie tego na później, ponieważ 21 lutego br. będzie miało miejsce kolejne spotkanie Zespołu i chcielibyśmy móc pracować ze świadomością jakiej grupy osób dotyczy nasza posługa, a także bezpośrednio przekazywać Wam informacje na temat planowanych inicjatyw o wymiarze ogólnopolskim. Bardzo zależy nam na bezpośrednim kontakcie z Waszymi wspólnotami. Prośba o pomoc w tworzeniu bazy danych zostanie także przekazana księżom Kanclerzom poszczególnych Kurii Biskupich.

Pierwszy Ogólnopolski Kongres środowisk Nowej Ewangelizacji

Pragniemy Was już dzisiaj zaprosić do udziału w pierwszym Kongresie środowisk Nowej Ewangelizacji, który zaplanowaliśmy w terminie 28-29 lipca 2012r. Odbędzie się on w Kostrzynie nad Odrą i połączony będzie z XIII edycją Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Bardzo zależy nam na wspólnym spotkaniu i modlitwie za całe dzieło. Kongres ten wpisywać się będzie w przygotowanie do Synodu Biskupów, który pp. Benedykt XVI zapowiedział na październik 2012 roku w Rzymie, a który w swej tematyce będzie poświęcony Nowej Ewangelizacji. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom obecnego czasu, spotkajmy się na wspólnym uwielbianiu Pana i przyzywaniu Jego Ducha Świętego. Bardzo potrzeba nam odwagi i umiejętności, by być świadkami Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego w naszych środowiskach, jak i wobec napotykanych ludzi. Więcej informacji w tym temacie sukcesywnie ukazywać się będzie na naszej witrynie internetowej.

Środki nowoczesnej komunikacji

W celu uskutecznienia naszych kontaktów, uruchomiliśmy nową witrynę www.NowaEwangelizacja.org oraz profil społecznościowy na Facebooku – Nowa Ewangelizacja (KEP), gdzie zespół informatyków będzie dbał o szybkie i profesjonalne informowanie nas o podejmowanych działaniach. Pragniemy także, by te środki służyły nam wspólnie. W miarę upływu czasu będą coraz bardziej interaktywne, tak byście jako środowiska lokalne mogli umieszczać swoje informacje o podejmowanych działaniach i narzędziach przydatnych do prowadzenia posługi Nowej Ewangelizacji, którymi warto się dzielić. Znajdziecie na tej stronie wiele ciekawych podpowiedzi z dziedziny nowoczesnych środków przekazu Dobrej Nowiny. Zapraszamy jednocześnie do wspólnego ubogacania witryny i znajdujących się na niej propozycji.

Biuro Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji

Chcąc uprościć, a zarazem ukonkretnić nasze działania, powierzyliśmy prowadzenie posługi biura naszego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Wspólnocie św. Tymoteusza z Gubina (diec. zielonogórsko-gorzowska). Będzie ono służyć nam wszystkim w podejmowanych inicjatywach, jak i koordynowaniu naszych działań. Za jego pośrednictwem możecie przekazywać Wasze lokalne spostrzeżenia, pomysły, opinie, jak i informacje, które będą mogły być prezentowane na naszej witrynie internetowej.
Niech patronka wszystkich naszych zaangażowań ewangelizacyjnych wspiera nas w codziennej posłudze: Maryjo Gwiazdo Nowej Ewangelizacji – prowadź nas!

Pamiętajmy o sobie wzajemnie w modlitwie.
W imieniu Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji
ks. Artur Godnarski
Znak: ZNE-o1/01/2012