Zapraszamy do udziału w Kursie Emaus prowadzonym przez Białostocką Szkołę Nowej Ewangelizacji.

Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.

Miejsce: Zespół Szkół Nr 5 ul. Kamienna 15, Białystok, przy Parafii MB Fatimskiej

Termin: 8-10.06.2018

Kurs Dochodzony, bez noclegu, piątek do około 21:30, sobota od 8:00 do 21:30, niedziela od 8:00 do 13:00.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY