Szkoła Liderów i Animatorów Wspólnot powstała z myślą o świeckich, duchownych i osobach konsekrowanych, by zapewnić im zdobycie narzędzi i umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia wspólnoty.

Nauka odbywa się poprzez wykłady, prowadzone w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób. Cały kurs trwa 9 miesięcy, a zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną z warsztatami.

Kurs potrwa od października 2020 r. do czerwca 2021 r. Spotkania odbywać się będą 2 razy w miesiącu.

Więcej informacji i zapisy na www.szkola-barnaby.pl