Przed ekskluzywizmem w działaniach ewangelizacyjnych przestrzegł ks. Mateusz Buczma, koordynator wspólnot i ruchów katolickich w diecezji opolskiej, który przewodniczył 9 lutego uroczystościom patronalnym Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w bielskim kościele św. Pawła. Podczas Mszy św. członkowie bielskiej wspólnoty ewangelizacyjnej dziękowali za kolejny rok służby w Kościele bielsko-żywieckim, w Polsce i na świecie.

Ewangelizator z diecezji opolskiej ks. Mateusz Buczma nawiązał w kazaniu do 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, w którym autor przestrzegł członków korynckiej wspólnoty przed „błyszczeniem słowem i mądrością”. Jak zaznaczył opolski ksiądz, Paweł ostrzegł swych braci przed „gwiazdorzeniem”. Wyjaśnił, że sam Apostoł Narodów w swym dziele ewangelizacji zrezygnował z chwytów retorycznych i postanowił „nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego”.

„Czy to jest jakiś ekskluzywizm, czy to jest jakieś sekciarstwo? A może Paweł podpowiada nam, że w takich momentach, trudnych także dla niego, rezygnuje z wszystkich innych sposobów i chce skupić się tylko na Jezusie. Bo wie, że tylko On jeden jest w stanie go uratować” – kontynuował kaznodzieja i zwrócił uwagę, że tylko Jezus jest w stanie rozwiązać wszelkie problemy człowieka współczesnego.

„Mając pewne doświadczenie, mając pewne umiejętności, możemy się ciągle łapać na tym, że zaczynamy bardziej ufać doświadczeniu niż Jezusowi; że zaczynamy bardziej ufać swoim umiejętnościom niż Jezusowi, że zaczynamy ufać naszemu stylowi zaangażowania w Kościół niż Jezusowi Chrystusowi; że zaczynamy ufać pewnemu sposobowi modlitwy bardziej niż żywemu Jezusowi” – podkreślił. Nawiązując do adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, dodał, że chodzi tu także o sytuację, gdy człowiek ufa bardziej doktrynie i prawu kościelnemu niż Jezusowi Chrystusowi.

„To słowo wzywa cię do tego, byś się nawrócił!” – dodał i wskazał, że każde „marzenie lub pragnienie nienawrócone” polega na pokusie robienia czegoś bez Jezusa.

Zdaniem kaznodziei, ważnym doświadczeniem jest poczucie bezradności, które umożliwia odarcie się ze złudzeń i zrozumienie, że tylko w Jezusie jest ratunek i nadzieja. Przypomniał także o pierwszej encyklice Pawła II „Redemptor hominis”, w której papież wskazał, że tylko Jezus pozwala nam zrozumieć człowieka i że nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa.

Przestrzegł przed ekskluzywizmem i zachęcił do głębokiej formacji wskazującej na Jezusa, dzięki któremu można zrozumieć także „tego, którego dziś nie lubimy, który nie podziela naszej wrażliwości, który nie zna żywego Jezusa”. Podkreślił na koniec, że dzięki relacji z Jezusem modlitwa staje się, tak jak chciał Paweł, „ukazywaniem ducha i mocy”.

Eucharystię koncelebrowali liczni księża związani m.in. z SECiM, w tym kierujący od początku bielską wspólnotą ewangelizacyjną ks. Przemysław Sawa – misjonarz miłosierdzia. Liturgii towarzyszyła modlitwa o uzdrowienie przed Najświętszym Sakramentem.

Licząca kilkaset osób Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody w Bielsku-Białej istnieje od 2006 roku. Podejmuje liczne działania ewangelizacyjne, zwłaszcza prowadząc kursy, rekolekcje i misje parafialne. W każdą środę w kościele św. Pawła w Bielsku-Białej o godz. 20.00 odbywają się otwarte spotkania modlitewne (o 19.20 możliwość uczestnictwa w Eucharystii), a w drugą niedzielę miesiąca o godz. 14.00 sprawowana jest liturgia z modlitwą o uzdrowienie.

____________

Źródło: eKai.pl