Kraków: zachęta do współpracy katolickich dziennikarzy w dziele ewangelizacji

0
952
Dziennikarze

„Dziennikarz musi być jak ogień” – mówił ks. Czesław Sandecki w czasie Mszy św. wieńczącej dzień skupienia dla ludzi mediów zorganizowany przez pallotynów z Radia Nowohuckie.pl. Zachęta do współpracy mediów w dziele ewangelizacji padła 14 grudnia w Krakowie.

Nie wystarczy zacytować w internecie Pisma Świętego, ale trzeba nadać temu przekazowi nową formę” – mówił ks. dr Zenon Hanas SAC, medioznawca i wiceprowincjał pallotynów Prowincji Chrystusa Króla. Wystąpienie zatytułowane „Sieci społecznościowe narzędziem ewangelizacji” otworzyło dzień skupienia dla dziennikarzy zorganizowany w Krakowie przez pallotynów z Radia Nowohuckie.pl.

Prelegent podkreślił, że liczba użytkowników Internetu w USA, w grupie wiekowej do 24 lat jest większa niż odbiorców czterech największych stacji telewizyjnych razem wziętych. Zauważył też, że chrześcijańskie profile w mediach społecznościowych, choć nie są najpopularniejsze, to generują największą aktywność użytkowników. Porównując owocność ewangelizacyjną do skuteczności marketingowej otwartym pytaniem pozostawił kwestię konieczności i formy wyznaczania celów ewangelizacyjnych.

W ramach panelu dyskusyjnego zebrani zastanawiali się nad współpracą dziennikarzy i mediów w dziele ewangelizacji. Piotr Żyłka z portalu Deon.pl podkreślił w tym kontekście rolę wspólnych spotkań osób odpowiedzialnych za media katolickie, konieczność szukania przestrzeni, w których można zrobić coś wspólnie oraz potrzebę profesjonalizacji przekazu medialnego na szczeblu parafii.

Ks. Hanas zaznaczył, że pewne decyzje muszą zostać podjęte na najwyższym szczeblu hierarchii kościelnej. Równocześnie współpraca powinna być budowana oddolnie poprzez jedność duchową, próbę zdefiniowania wspólnych celów oraz realizowanie razem konkretnych projektów. Jako istotny problem wskazano na kwestię finansowania przedsięwzięć medialnych w Kościele. Wg ks. Hanasa musi się to odbywać dwutorowo – przez reklamodawców i ofiary odbiorców.

Magdalena Dobrzyniak z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII w Krakowie zasugerowała, że warto akcent położyć na jednoczeniu sił w pokazywaniu radości płynącej z wiary a nie wyłącznie reagowaniu na niebezpieczeństwa płynące ze świata. Podkreśliła, że trzeba mieć odwagę wychodzić do świata a nie zamykać się w „oblężonej twierdzy”.

Paneliści zauważyli, że szansą dla takiej współpracy medialnej środowisk katolickich może być zbliżający się Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie.

Spotkanie zwieńczyła Eucharystia. Nawiązując do czytań mszalnych ks. Czesław Sandecki stwierdził, że „dziennikarz musi być jak ogień”. Dziekan dekanatu Kraków-Mogiła podkreślił, że ewangelizować, także za pośrednictwem mediów, mogą tylko ci, którzy doświadczyli spotkania z Jezusem.

Adwentowy dzień skupienia dla dziennikarzy odbył się 14 grudnia przy parafii Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej w Krakowie.

pra / Kraków
____________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl