Kraków: spotkanie Mężczyzn św. Józefa pod hasłem „Mężczyzna jako prorok”

0
821
Mężczyźni św. Józefa

Przebywający w Krakowie przy okazji Forum Ewangelizacyjnego „Całą Ewangelię – Całe Ciało
– Całemu światu” Donald Turbitt będzie gościem specjalnym listopadowego spotkania Mężczyzn
św. Józefa w Krakowie.

Światowej sławy świecki misjonarz Donald Turbitt będzie prelegentem kolejnego spotkania
Mężczyzn Św. Józefa, które odbywają się co miesiąc w Kamieniołomie Jana Pawła II w Parafii
św. Józefa w Krakowie Podgórzu. Temat konferencji objaśniają słowa z 14. rozdziału 1. Listu
do Koryntian: „Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie
zaś o dar proroctwa! (…) Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu
i pociesze.”

Donald Turbitt to emerytowany strażak i biznesman, który koordynuje działania Mężczyzn św.
Józefa w Stanach Zjednoczonych. Współtworzy także Renewal Ministries – Katolicką Koordynację
Odnowy Charyzmatycznej.
Spotkanie rozpocznie się 20 listopada o godzinie 18:30 Mszą św. w Kościele Św. Józefa przy
ulicy Jana Zamoyskiego 2 w Krakowie. Po niej w Kamieniołomie Jana Pawła II nastąpi konferencja z
udziałem zaproszonego gościa.

Dla osób, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w spotkaniu przewidziano transmisję
online na stronie internetowej wspólnoty.
Mężczyźni św. Józefa to grupa mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu duchowym czegoś
więcej. Poprzez wspólną refleksję i modlitwę chcą wzrastać w Bożej wizji męskości i na
nowo odkrywać miejsce mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie. W Krakowie ich spotkania odbywają
się cyklicznie w każdą trzecią środę miesiąca w parafii św. Józefa w Rynku Podgórskim.

luk / Kraków

____________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl