Zapraszamy do wspólnej refleksji o wspólnocie wierzących, którą ustanowił i pokochał, aż po krzyż, nasz Pan, Jezus Chrystus. Poznajmy i pokochajmy na nowo samych siebie we wspólnocie Kościoła.

Przed nami solidna formacja oparta na czterech konstytucjach Soboru Watykańskiego II w konfrontacji z pytaniami współczesności.