Kongres środowisk Nowej Ewangelizacji w Polsce

0
1404

Podczas pierwszego posiedzenia Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji podjął decyzję
o zorganizowaniu pierwszego w Polsce Kongresu środowisk Nowej Ewangelizacji. Jego podstawowym zadaniem będzie wzajemne spotkanie się osób, ruchów, stowarzyszeń oraz wszelkich środowisk związanych z Nową Ewangelizacją, działających na terenie Polski. Drugim założeniem Kongresu jest wspólna modlitwa za dzieło Nowej Ewangelizacji oraz danie impulsu dla wszelkich rzeczywistości kościelnych w kierunku zaangażowania się w to dzieło. Termin Kongresu został zaplanowany na 28 – 29 lipca 2012r. i będzie połączony z Ogólnopolską Inicjatywą Ewangelizacyjną Przystanek Jezus, która po raz XIII będzie organizowana w Kostrzynie nad Odrą. Do wzięcia udziału zaproszeni są wszyscy zaangażowani w dzieło Nowej Ewangelizacji, jak i osoby zainteresowane tym dziełem. Za stronę organizacyjną Kongresu odpowiada Wspólnota św. Tymoteusza – organizator Przystanku Jezus.