W niedzielę zakończył się Kongres Nowej Ewangelizacji dla Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, który zgromadził około 150 osób.

Spotkanie odbyło się w polskiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i zgromadziło duszpasterzy i osoby świeckie, którym na sercu leży wzrost Kościoła i docieranie z Ewangelią do osób ochrzczonych, żyjących w ich środowisku, które utraciły żywą wiarę i kontakt ze wspólnotą Kościoła.

Członkowie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji dzielili się doświadczeniem głoszenia kerygmatu, który pierwszym orędziem i najkrótszą drogą do zrodzenia wiary w człowieku. Ważnym zagadnieniem było TOWARZYSZENIE ludziom w ich drodze do Boga, o czym od pewnego czasu bardzo często mówi pp. Franciszek.

Abp Grzegorz Ryś w konferencji dotyczącej duszpasterskiego towarzyszenia wspólnotom rozważał fragment Ewangelii wg. św. Łukasza, o uczniach idących do Emaus. Podkreślał, że jako ludzie Kościoła powinniśmy – tak jak Jezus uczniom – TOWARZYSZYĆ ludziom nie tylko w ich drodze wiary, ale także NIEWIARY.

Istotnym pytaniem tego Kongresu było pytanie o to z kim idziemy do ewangelizacji oraz do jakiego Kościoła – jakiej Wspólnoty zapraszamy ludzi. W ewangelizacji ważne jest to, by pracować razem, a nie w pojedynkę. Ewangelizacja jest dziełem Kościoła, a nie prywatnych osób. Dlatego tak istotne jest, byśmy idąc głosić Dobrą Nowinę robili to w JEDNOŚCI – wspólnie z innymi – osobami, wspólnotami, grupami. Potrzebne jest nam pastoralne nawrócenie, by nasze wspólnoty parafialne i grupy modlitewne były bardziej otwarte na osoby z zewnątrz, które poszukują swojej drogi powrotu do Boga.

Kolejny Kongres Nowej Ewangelizacji zaplanowany jest na 22-24 września 2017 r. i odbędzie się w Manchester. Więcej informacji na stronie PARAFII.

___________________________________________

Zdjęcie: Radosław Puszyński (puszynski.myportfolio.com)