Koncert Nowej Ewangelizacji w Starej Wsi k/Brzozowa

0
1280

Zamieszczamy kolejne zaproszenie na jedną z wielu inicjatyw ewangelizacyjnych, jakie podejmują ludzie, dla których niesienie Dobrej Nowiny współczesnemu światu jest sprawą fundamentalną. Dziękujemy młodzieży i braciom z Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi za przygotowanie koncertu ewangelizacyjnego i nadesłanie do nas informacji o tym przedsięwzięciu. Zachęcamy także innych do dzielenia się swoimi pomysłami i sposobami zaangażowania w dzieło Nowej Ewangelizacji, pisząc na adres biuro@NowaEwangelizacja.org , byśmy dobre inicjatywy mogli polecać szerszemu gronu i by Wasza kreatywność i zaangażowanie dodawały innym odwagi, do włączenia się w misję Kościoła.

__________________________

BZdsNE

 

Wyjście do kina, teatru,  na ambitny koncert, bądź po prostu sięgnięcie po dobrą książkę, stało się dziś dla wielu czymś kompletnie oderwanym od ich codzienności. Dla jednych jest to zupełnie niepotrzebny, kosztowny i snobistyczny dodatek, który nie przynosi żadnego, wymiernego zysku. Dla drugich zaś, jest to moment psychicznego relaksu, wręcz duchowego oddechu, którego potrzebują, by naładować akumulatory. Trudno im jednak zawalczyć o te chwile w codziennym zabieganiu. Tak czy inaczej, ostatecznie często rezygnujemy z tych dóbr, na rzecz  materialno-finansowych korzyści.

Tymczasem nie zauważamy, że prawdziwe życie, oparte na głęboko ludzkich wartościach przecieka nam między palcami. Egzystencja w przestrzeniach biurowców i galerii handlowych, której jedynym celem jest zarabianie i wydawanie coraz większej ilości pieniędzy, jest jedynie namiastką, wręcz imitacją prawdziwego życia. W chwili, w której to odkrywamy, rozpoczynają się rozpaczliwe nieraz poszukiwania głębszego sensu. Sięgamy wtedy po duchowości Wschodu, astrologię, szukamy w subkulturach, różnych organizacjach. Natomiast prawdziwe życie, jest na wyciągnięcie ręki. I to życie autentyczne, pełne wrażeń, emocji, wielkich pragnień i miłości. Jezus (J 14, 6). Tylko w Nim jest pełnia życia, spełnienie wszystkich pragnień i aspiracji. Jedynym warunkiem jest pozwolić Mu działać. Trzeba spotkać Go osobiście i świadomie. Doświadczenie tego spotkania, sprawia, że już nie możemy zachować tego tylko dla siebie. Musimy wręcz powiedzieć o tym innym. Właśnie to zmobilizowało nas do zorganizowania Koncertu Nowej Ewangelizacji – „Miłość, Pokój, Duch Święty”.

Jezuicka Grupa Muzyczna działa wprawdzie od jakiegoś czasu, ale dopiero na fali niesamowitego ożywienia, jakiego jesteśmy świadkami w całym Kościele, zespół zaczął ewoluować w kierunku grupy, która przez muzykę, chce dzielić się swoją radością z osobistego spotkania Jezusa. Trzon zespołu stanowi młodzież z jezuickiej parafii w Starej Wsi i nowicjusze Towarzystwa Jezusowego, którzy korzystając ze swojego doświadczenia profesjonalnej pracy muzycznej przed wstąpieniem do zakonu, czuwają zarówno nad artystyczną, jak i duchową formacją grupy. W przedsięwzięcie włącza się grono muzyków z Podkarpacia oraz szereg osób na różne sposoby zaangażowanych w szeroko pojętą nową ewangelizację. Wszystko po to, by na nowo dotrzeć do wszystkich z Dobrą Nowiną.

Koncert ten dla tych, dla których Kościół jest dziś czymś zgoła niewartym najmniejszego zainteresowania, lub nawet źródłem frustracji, będzie szansą doświadczenia wartości płynących z ewangelicznego przesłania. Dla innych, którzy chcą się spotkać z Panem, lecz modlitwa wydaje się czymś trudnym, wprost nieosiągalnym, stanie się sposobnością do odkrycia, że Bóg chce nas takimi, jakimi jesteśmy i nie musimy robić nic nadzwyczajnego. Dla tych, którzy już Go spotkali, będzie po prostu okazją do odnowienia i pogłębienia więzi z Nim. Wystarczy pozwolić sobie na chwilę wytchnienia w codziennej gonitwie i przyjść ! – Niedziela, 18 listopada 2012 r., godz. 18.00, bazylika oo. Jezuitów w Starej Wsi k/Brzozowa.

 

Dominik Dubiel SJ