Kielce: bp Ryś o znaczeniu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego

0
2335

O znaczeniu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego mówił w piątek br. Grzegorz Ryś podczas przedostatniego dnia V Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko – Żydowskich Simcha/Radość. Odbyła się też promocja jego najnowszej książki pt. „Wiara z lewej prawej i Bożej strony”.

Podczas spotkania w Sali Portretowej Muzeum Narodowym – Pałacu Biskupów Krakowskich, bp Ryś nawiązywał do 50. rocznicy ogłoszenia deklaracji Soboru Watykańskiego II „Nostra Aetate”. Opowiedział o historii, teraźniejszości i perspektywach dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

Wyraził też nadzieję, że organizowane od pięciu lat Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko–Żydowskie będą jeszcze bardziej się rozwijały i w przyszłości zaowocują.

Po spotkaniu w Muzeum Narodowym odbyła się w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu promocja najnowszej książki bp. Grzegorz Rysia pt. „Wiara z lewej prawej i Bożej strony”. Biskup podkreśla w niej, że bez ciągłego mierzenia się z naszą niewiarą w obietnice, które składa nam Bóg w swoim Słowie, nigdy nie doświadczymy odnowy Kościoła.

Zdaniem autora, „Wiara z lewej prawej i Bożej strony” jest materiałem wyjściowym do codziennego otwierania się na nowo oraz do budzenia często wątpiących (albo wręcz przeciwnie – zbytnio pewnych siebie i zatwardziałych) serc.

Spotkanie prowadził organizator Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Bp Grzegorz Ryś jest biskupem pomocniczym krakowskim, przewodniczącym Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP, członkiem zespołu redakcyjnego „Tygodnika Powszechnego”, prowadzącym cotygodniową rubrykę biblistyczną „Okruchy Słowa”, a także publicystą „Znaku” i „Przewodnika Katolickiego”. Jest autorem wielu książek z zakresu wiary i historii Kościoła.

Na zakończenie V Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich odbędzie się 28 marca br. w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu projekcja wyjątkowego filmu z 2005 r. w reżyserii Markiewicza „Metanoia”. Jest on tematyce obyczajowej inspirowany formą i symboliką ikony. Opowiada on o zakonniku Jozue, który nie znajduje spełnienia w modlitwach ani w umartwianiu się. Marzy o przemianie duchowej – metanoi, która ma stać się drogą przeobrażenia „serca z kamienia” w „serce z ciała”.

Organizatorem V Spotkań Chrześcijańsko – Żydowskie Simcha/ Radość jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Patronatem objęli je: biskup kielecki Jan Piotrowski, bp Mieczysław Cisło, Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Kielce.

Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie, to cykliczna impreza organizowana w Kielcach przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego od 2011 roku. Jest to inicjatywa skierowana przede wszystkim do młodzieży, wychowawców, nauczycieli, katechetów i duchownych. Pierwsze spotkania odbywały się pod hasłem Wiara – Hatikwah – Nadzieja, w 2012 r. motywem przewodnim był Tikkun czyli Naprawa, w 2013 r. – Szema/Słuchaj, a w 2014 – Szalom – Pokój

apis / Kielce

___________________________________
Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl