Kardynałowie Ryłko i Erdö o większe dowartościowanie wspólnot i ruchów w nowej ewangelizacji

0
956

Kościół w nowej ewangelizacji powinien większy akcent położyć na znaczenie nowych wspólnot duchowych i ruchów – uważają przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Stanisław Ryłko oraz przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), kard. Peter Erdö. “Te grupy z ich misyjną dynamiką są prawdziwym darem Boga” – powiedział kard. Rylko w wystąpieniu podczas XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Jego obrady toczą się w Watykanie od 7-28 października br. na temat „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”.

“Szkoda, że nowe wspólnoty i ruchy nie znajdują wewnątrz Kościoła należnego im szacunku i uznania. Stąd konieczne jest autentyczne duszpasterskie `nawrócenie` biskupów i księży, gdyż ruchy te są cennym darem i nie mogą być postrzegane jako problem, a powinny mocniej być zintegrowane z pracą duszpasterską” – postulował kard. Ryłko.

Natomiast dziekan kolegium kardynalskiego, kard. Angelo Sodano, wezwał do prowadzenia nowej ewangelizacji z “odwagą i optymizmem”. “W nowej ewangelizacji nie chodzi tylko o slogan albo nową technikę, jaką stosuje się w walce z analfabetyzmem, czy przy kampanii wobec zderzenia z nowymi mediami, których na nowo trzeba się uczyć. O wiele więcej, Kościół musi stanąć wobec aktualnych wyzwań i trudności, przezwyciężyć swój sceptycyzm i przy wsparciu Boga wydobywać skarb `starego` i `nowego`. Równocześnie Kościół musi wykonywać zadanie nowej ewangelizacji z większą pokorą” – mówił były sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.
Kard. Erdö w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wzbudzające niepokój objawy “systematycznej wrogości wobec chrześcijan”. “Rejestrujemy wiele przypadków dyskryminacji i przemocy wobec chrześcijan. Zdarzają się one we wszystkich europejskich krajach ” – powiedział arcybiskup Budapesztu.

Równocześnie skrytykował często wypaczone przedstawianie chrześcijańskiej wiary i Kościoła katolickiego w mediach. “Często prezentują one treść wiary i kościelną rzeczywistość w sposób oszczerczy” – zaznaczył kard. Erdö i przedstawił obecną sytuację Kościoła i wiary w Europie.

Kardynał żalił się, że w wielu europejskich krajach nie ma nauki religii w szkołach publicznych. Natomiast często wykłada się tylko etykę lub ponadkonfesyjną naukę o religii. “Takie rzekomo neutralne wychowanie może jednakże prowadzić do synkretyzmu lub obojętności” – zaznaczył.

Za pełen nadziei znak dla Europy kard. Erdö uznał inicjatywę Misji Wielkich Miast, która w minionym roku odbyła się przy pomocy Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji w 12 europejskich miastach. “Te inicjatywy osiągnęły trwałe rezultaty. Zawiązały się nie tylko liczne kontakty z niewierzącymi. Misje doprowadziły także do tego, że wspólnoty na nowo odkryły swoje misyjne powołanie” – zaznaczył przewodniczący CCEE. Wskazał przy tym na “cenną rolę” niektórych ruchów i wspólnot duchowych dla dzieła nowej ewangelizacji. “Są one prawdziwym błogosławieństwem dla Kościoła. Muszą jednak przeciwstawiać się postmodernistycznym próbom i nie zadowalać się tylko własnymi uczuciami i spostrzeżeniami” – zaznaczył arcybiskup Budapesztu wskazując pozytywne znaki związane z coraz większym zaangażowaniem wolontariatu w życie wspólnot.

tom (KAI) / Watykan

__________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl