8 grudnia papież Franciszek mianował arcybiskupa Manili – kardynała Luisa Antonio Taglego – nowym prefektem Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Nowo mianowany prefekt obejmie swój urząd w połowie stycznia 2020 r. W tym tygodniu kardynał pożegnał się ze swoją metropolią.

Do momentu objęcia urzędu przez kardynała z Filipin, swe obowiązki pełnić będzie dotychczasowy prefekt kard. Fernando Filoni z Włoch. Poinformowała dziś o tym misyjna agencja Fides. Papież przyznał 75-letniemu kard. Filoniemu tytuł emerytowanego prefekta misyjnej kongregacji. Podsumowując swą ośmioletnią pracę w tej dykasterii włoski hierarcha przypomniał, że „papież powierza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów dzieło ewangelizacji w świecie i wspieranie młodych Kościołów, aby głoszenie Chrystusa miało priorytet we wszelkiej działalności duszpasterskiej”. Dodał, że jako prefekt odbył „około 50 podróży duszpasterskich do Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Oceanii”, poznając „piękne oblicze Kościołów lokalnych”.

Według planów reformy kurii rzymskiej Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów ma scalić się w jedną dykasterię z Papieską Radą ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, stając się tym samym instytucją odpowiedzialną za całokształt pracy ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Kongregację założył papież Grzegorz XV w 1622r. Do 1988 roku nosiła nazwę Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Do kompetencji Kongregacji Ewangelizacji Narodów należą: seminaria i wychowanie katolickie, biskupi, duchowieństwo i diecezje – wszystko na terenach misyjnych. Obecną nazwę Kongregacja nosi od reformy Kurii Rzymskiej przeprowadzonej przez Jana Pawła II w 1988.

Kard. Tagle był do tej pory arcybiskupem Manili. Kardynał jest jedną z najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci Kościoła nie tylko w swej ojczyźnie, ale w całej Azji i na świecie. Jan Paweł II mianował go członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

_______________

Źródło: misyjne.pl