W niedzielę 15 października 2017 r., rozpoczynamy I. moduł III edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (OSE) w Krakowie.

Informacje organizacyjne:
Rozpoczęcie: niedziela 15 X 2017 r.
Zakończenie: piątek 20 X 2017 r.
Miejsce: Domus Mater, ul. Saska 2C; Kraków.
Proszę zabrać ze sobą: Pismo św.; leki na własne dolegliwości; księża alby i stuły koloru białego.

Temat główny modułu: Kerygmat i Nowa Ewangelizacja.

Niedziela:
16.00 – rozpoczęcie przyjmowania gości/uczestników OSE
18.00 – kolacja
19.00 – modlitwa uwielbienia
19.15 – wprowadzenie w moduł I. (ks. Artur Godnarski; o. Krzysztof Czerwionka i o. Paweł Drobot CSsR)
20.00 – wykład I. abp Grzegorz Ryś Temat: Kerygmat
21.00 – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Poniedziałek:
07.00 – modlitwa osobista
07.30 – jutrznia
08.15 – śniadanie
09.00 – modlitwa wspólnotowa
09.15 – wykład II.
10.15 – przerwa
10.45 – wykład III.
11.45 – przerwa
12.15 – Eucharystia
13.30 – obiad
15.00 – modlitwa wspólnotowa
15.15 – wykład IV.
16.30 – zajęcia warsztatowe:
18.45 – kolacja
19.30 – c.d. zajęć warsztatowych
21.30 – adoracja Jezusa w NS.

Wtorek:
07.00 – modlitwa osobista
07.30 – jutrznia
08.15 – śniadanie
09.00 – modlitwa wspólnotowa
09.15 – wykład V.
10.15 – przerwa
10.45 – wykład VI.
11.45 – przerwa
12.15 – Eucharystia
13.30 – obiad
15.30 – modlitwa wspólnotowa
15.45 – wprowadzenie i zajęcia warsztatowe
18.45 – kolacja
19.30 – warsztaty c.d.
20.30 – wieczór wspólnotowy, czas dzielenia się i możliwość prezentacji własnych projektów, materiałów i doświadczeń ewangelizacyjnych
21.30 – modlitwa wieczorna kończąca dzień

Środa:
07.00 – modlitwa osobista
07.30 – jutrznia
08.15 – śniadanie
09.00 – modlitwa wspólnotowa
09.15 – wykład VII.
10.15 – przerwa
10.45 – wykład VIII.
11.45 – przerwa
12.15 – Eucharystia
13.30 – obiad
15.15 – modlitwa wspólnotowa
15.30 – zajęcia warsztatowe ks. Artur Godnarski „Moja historia z Jezusem – CO i JAK?”
18.45 – kolacja
19.30 – warsztaty c.d.
20.30 – wieczór pojednania, modlitwy wstawienniczej i adoracji NS.
21.30 – zakończenie modlitwy

Czwartek:
07.00 – modlitwa osobista
07.30 – Eucharystia z jutrznią
08.30 – śniadanie
09.15 – modlitwa wspólnotowa
09.30 – c.d. zajęć warsztatowych
11.45 – przerwa
12.15 – wprowadzenie w ewangelizację
13.00 – obiad
13.45 – Ewangelizacja i rozpoczęcie adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
19.30 – kolacja
20.30 – podsumowanie ewangelizacji, czas świadectw i dzielenia się doświadczeniem
21.30 – modlitwa wieczorna kończąca dzień

Piątek:
07.00 – modlitwa osobista
07.30 – Eucharystia z jutrznią
08.30 – śniadanie
09.15 – modlitwa wspólnotowa
09.30 – wykład IX.
10.30 – przerwa
11.00 – c.d. zajęć warsztatowych
12.00 – przerwa
12.15 – wprowadzenie w materiał filmowy
13.30 – podsumowanie I. modułu OSE
14.00 – obiad

Pytania do prelegentów
W I module OSE, przewidzieliśmy czas na stawianie pytań naszym gościom i wykładowcom. Po każdym wykładzie, czy prowadzonych zajęciach przewidzieliśmy 15 minut na stawianie pytań i dyskusję w kontekście prezentowanego tematu.

Przygotuj się do wtorkowego wieczoru wspólnotowego
To czas dla każdego z nas, by zaprezentować swoją posługę ewangelizacyjną, by dzielić się doświadczeniem i ubogacać świadectwem zaangażowania w dzieło Nowej Ewangelizacji. Możesz przywieźć ze sobą wasze materiały, foldery, pomoce którymi chcesz się podzielić z innymi.

Z wyrazami szacunku, radością na nasze spotkanie i pozdrowieniami od całej Ekipy.

ks. Artur Godnarski