W niedzielę 15 maja w Krakowie rozpoczyna się III moduł Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów, która jest miejscem formacji, wzrostu, ewangelizacji i wymiany doświadczeń osób posługujących w dziele Nowej Ewangelizacji z całej Polski.

Gośćmi tego modułu będą m.im.:

  • Jose H. Prado Flores – twórca Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA)
  • Ângela Chineze – dyrektor krajowy SESA Brazylia
  • ks. dr Jan Miczyński – pracownik naukowy KUL w ramach Katedry Duchowości
  • mgr Krzysztof Najdowski – twórca Akademii Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji
  • dr Sławomir Hinc – socjolog, pracownik naukowy UAM w Poznaniu
  • Antoni Tompolski – dyrektor krajowy projektu Alpha Polska

O przebiegu OSE będziemy informować na naszej stronie internetowej, a także na naszych profilach na portalach społecznościowych pod hashtagiem #ose_krakow 

 

FACEBOOK TWITTER